Kystvejen øst om Lufthavnen...........Webmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt Denne artikel - papirudgave DragoerNyheder.DK ..... Dines Bogø ..... Generelt: Kystvejen Ældre artikel


Artikel bragt i Amager Bladet 3. december 2013For 10 år siden genåbnede Kystvejen øst om Københavns Lufthavn. "Genåbning" er måske så meget sagt, da der ikke tidligere har været en egentlig kørevej. Men indtil april 1940 var det muligt at køre på cykel (og hestevogn) langs Amagers østkyst mellem Dragør og Kastrup.

Kyststien langs Øresund Kyststien langs Øresund
Tv: Erik Johansen var også i sommeren 1935 landligger i Dragør. På vej til arbejde via Kyststien tog han 6. august 1935 kl. 07.30 foto af Krudthus V (opført 1782 og nedrevet omkring 1947). Th: Den gl. administrationsbygning, Krudthus IV (Hammers restaurant). I baggrunden anes brændstofbeholderne på Kastrup Havn.

I april 1940 blev stien spærret af Den tyske Værnemagt. Stien blev ikke genåbnet efter befrielsen, men ved henvendelse i Sydvagten med oplysning om et seriøst ærinde i Lufthavnen, kunne civile i en del år efter krigen år få lov til at køre på cykel ad stien.

Kyststien langs Øresund
4. maj 1940. Amager Birks politimester meddeler, at store områder omkring lufthavnen er afspærret eller bliver afspærret.

Kyststien langs Øresund Kyststien langs Øresund
Tv: Københavns Lufthavn i Kastrup, 2. august 1945. Kyststien ses tydeligt helt ude ved daværende kyst. Endnu er de fire betonbaner camouflerede. Th: Kyststien markeret med rødt på kort fra 1945. Nyere luftfoto som baggrund viser nuværende Kystvej.

Tyskerne havde forbedret belægningen, da stien skulle bruges til "ydre patruljevej". I mange år var det et utalt ønske, at få åbnet for offentlig trafik uden for hegnet.

Kyststien langs Øresund
16. marts 2003. Sydvagten. Krydset ved A.P. Møllers Allé (før 2002 hed vejen Ringbakkevej) og Ryvej et halvt år før man begyndte at anlægge den nye civile Kystvej.Samarbejde lykkedes. Genåbning i 2003

Torsdag den 20. november 2003 kl. 12.11 kunne man klippe det røde bånd til den nyetablerede Kystvej.

Borgmester Asger Larsen fra Dragør kom i sin tale ind på det gode samarbejde, der havde været mellem Københavns Amt, Københavns Lufthavn og Dragør Kommune.

Han nævnte den nye mulighed for at komme til motorvejen, aflastning af Englandsvej og at Dragør borgere snart kunne komme direkte til den kommende Metrostation i Lufthavnen (28. sept. 2007).

Amtsborgermester Vibeke Storm Rasmussen fortalte, at amtet havde været særdeles aktivt i etableringen af den nye vej.

Københavns Lufthavnes administrerende direktør Niels Boserup talte om, at man var glad for at kunne være med til at hjælpe naboer med at få realiseret et ønske om bedre trafikforhold. For lufthavnen havde det været altafgørende at finde en løsning, hvor sikkerhedsforholdene var i orden, og hvor man bevarede adgangen til redningshavnen.Etableringen

Da man først var blevet enige om sikkerheden, økonomi og den tekniske løsning gik det stærkt.

Københavns Lufthavne A/S havde på to måneder fået etableret det tekniske med flytning af hegn og nyanlæg af veje. Københavns Amt skulle stå for drift og vedligeholdelse, herunder saltning og snerydning. Investeringen i vejen var fordelt ligeligt mellem Københavns Amt, Dragør Kommune og Københavns Lufthavne A/S.

Kyststien langs Øresund Kyststien langs Øresund
20. november 2003. Tv: Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen klipper det obligatoriske røde bånd, medens de to andre aktører, direktør Niels Boserup og borgmester Asger Larsen kigger på. Til venstre for Dragørs borgmester Asger Larsen smiler Tårnbys borgmester Henrik Zimino. Kystvejen er, på nær nogle få meter, beliggende i Tårnby Kommune. Th: De indbudte gæster er klar til at køre i kortege fra Sydvagten af den nyåbnede Kystvej. Forrest lufthavnens nyerhvervede Chrysler Windsor årgang 1952, der har tilhørt dronning Alexandrine og sønnen Prins Knud.

Vejstrækningen er 4,9 km lang og den ligger omkring 800 meter ude i Øresund i forhold til den oprindelige kystlinje.

I talerne på dagen kom man også ind på, at når Otto Baches Allé ved Kongelundsvej åbner vil trafikforholdene på den vestlige del af Amager ligeledes blive kraftigt forbedret, da man så igen vil få forbindelse til motorvejen. (det skete 14. oktober 2006).