Villa "Gulle", Dragør.... Dines Bogø .....Webmaster: Dines Bogø

Fristranden: Generelt Dines Bogø ... Dines Bog ... Dragør: Generelt Dines Bogø


Dines Bogø Dines Bogø
Ved Nordre Tangvej i Dragør blev der i 1808 anlagt en skanse til forsvar mod den daværende fjende, "Englænderne". 100 år efter kunne man stadig se rester af skansen.
Skansen blev endelig nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet, hvor grundene blev udstykket. På den nordlige del af den gamle skanse, udstykket januar 1918, blev "Villa Gulle" opført samme år af slagtermester Karl Godfred Zingenberg. Huset blev kaldt "Gulle" efter hustruen Gudrun. (Artikel i Amager Bladet 16. juli 1921).
Tv. 1951. Det første korte udløb fra rensningsanlægget. Villa Gulle ses som nr. 2 villa til venstre for udløbet.

Th. Slagtermester Karl Godfred Zingenbergs sommervilla "Gulle" Nordre Tangvej 13 / Strandstien 90 blev nedrevet primo 2012. (DB-foto: 15. januar 2012. Grunden er på 815 m2).
Huset, der blev opført 1917-18 af Karl Godfred Zingenberg blev overtaget af søn og svigerdatter Godfred og Ebba Zingenberg. Familien solgte det 100 m2 store hus i 1960.


Ældre kommunalt arbejdskort på Dragør Vandværk og matrikelkort ca. 1931. Navne på ejere af grunde er tilsyneladende påført efter hukommelsen.
I 1960 købte professor Hemming Poulsen (født 1921) huset. Efter hans død i 2011 blev hus og grund solgt. I løbet af 2012 vil den nye ejer opføre et nyt hus i 2-etager. (Fotos fra 2004 og 2009).


2009 og 2010 tog Simone Attal flere fotos mod nord fra toppen af "Det gamle Fyrtaarn", Strandstien 84. Man ser huse på Nordre Tangvej og østsiden af Øresunds Allé.