Søvang - Kørsel på villaveje!


Siden indeholder betragtninger omkring vejændringer i relation til anvendelse af GPS-systemer.

Ligeledes er der en historisk gennemgang af trafikforholdene i lokalområdet og "oprøret" omkring 2010 forbindelse med etablering af forsøg med afspærringer.
Søvang: Generelt ... Dines Bogø ... Dragør: Generelt


Krigen i Søvang
Mange i Søvang følte det som om Berlinmuren var genopstået, selv om der var passage til fods mellem områderne.

Meningerne var stærkt delte i Søvang. Mange var glade fordi vejstykket ud for dem var blevet mindre trafikeret og børnene kunne lege på selve vejen. Mange var rasende, fordi de skulle køre en større omvej.HVEM FÅR NOGET AT VIDE OM VEJÆNDRINGER?

Bestyrelsen i Søvang Grundejerforening beroligede nervøse borgere med, at relevante instanser var informeret om, at Tværvej var "hakket" i småstykker. Jo men det tager ca. 1 år inden der udgives et nyt vejkort og det tager 1½ år før GPS-systemer opdateres. Det forudsætter, at man køber/opdaterer kort- og edb-systemer.

Det forudsætter selvfølgelig, at oplysningerne kommer til de relevante, der er ansvarlige for kortopdateringer.

Redningsberedskabets GPS-systemer kan IKKE opdateres on-line og man kan ikke altid være sikker på, at en chauffør i udrykningskøretøj er kendt med skiftende lokale forhold.

Private og firmaer opdaterer sjældent deres indbyggede kort i GPS-systemer.

Spændt på hvordan en lastvogn evt. med anhænger klarer det, når han har overset lille detailskilt på Fælledvej og ender i bunden af Tværvej ved Poppelvej, hvor der endnu ikke er eksproprieret dele af haver til anlæg af vendeplads.

Når Dragør Kommune opretter nye veje, ændrer veje eller nedlægger veje o.l. giver Teknisk Forvaltning besked til følgende:

Københavns Politi
Dragør Beredskab (*)
Dragør Dagrenovation
Dragør Vej- og Parkafdelingen
Postdanmark

(*) Dragør Beredskab underretter "Region H", Falck (vagtcentral i Smørum) og Alarmcentral 112 (på Hvidovre Hospital).

Hvem der evt. underretter Beredskabsstyrelsen, Dansk Autohjælp, Taxi-centraler, vognmænd, Krak, Eniro, Mostrup, Kort- og Matrikelstyrelsen o.s.v. står hen i det uvisse.

En gang om året forespurgte Krak tidligere kommunerne om de havde ændret veje eller påtænkte vejændringer. I dag søger de firmaer, der opdaterer vejkort, oplysninger på flere måder. Indberetninger fra kunder, luftfotos, gadefotos og oplysninger modtaget eller hentet hos kommuner og Vejdirektorat.Dines Bogø Dines Bogø
I slutningen af marts 2010 blev der på de nye vejspærejspærringer og på vejene omkring spærringerne malet forskellige tegn og slogans, der minder om tiden med krigstrusler og Berlin-muren.

Alle der kører bil ønsker at komme rimeligt hurtigt fra punkt til punkt, men alle ønsker også samtidig, at trafik helst skal foregå på nabovejen. Ofte er det meget få bilister, der er ligeglad med regler og hensyn, som er årsag til at myndigheder og andre instanser iværksætter drastiske foranstaltninger for at stoppe de få.

I Søvang har man opsat nye forstærkede betonspærringer boltet sammen med kraftige kæder for at tvinge enkelte genstridige bilister "en anden vej".Historien om trafik i Søvang


1918
Da jordvejene blev anlagt i Søvang var alle interne veje åbne og dermed også både fordelingsveje, stamveje og boligveje. Fælledvej der gik fra landsbyen Store Magleby til "Fælleden" var en offentlig vej. Alle veje i Søvang bortset fra "Hovedvej" var som dengang og nu private veje.

Dines Bogø
Søvang 1918-1976. Blå veje er de kommunale fordelingsveje "Fælledvej" og del af Søvej (gl. navn var "Hovedvej"). Grønne veje er overordnede private "Stamveje", der fordeler den interne trafik. Gule veje er private gennemgående boligveje og røde er blinde boligveje. Parkvej var de første ca. 50 år en selvstændig grundejerforening og Lille Tværvej var afspærret så man ikke kunne køre mellem de to grundejerforeninger.

Indtil 1976 var alle veje åbne og den interne trafik foregik på de relevante veje. Da Søvang blev et ægte "helårsområde" skulle området deles i nye områder og vejnavne ændres.1976
Man inddelte området i "Fordelingsveje", "Stamveje" og "Boligveje". På den tid anlagde man nye boligområder efter samme princip. Dragør Kommune og trafikspecialister havde dengang den opfattelse, at man skulle have så få udkørsler til "Fordelingsveje" som muligt. Lokaltrafikken skulle foregå på stamveje og boligveje.

Beboerne klagede periodevis over, at enkelte af deres egne lokale kørte for stærkt. Bestyrelsen i grundejerforeningen henstillede ofte om, at man skulle køre fornuftigt, men som i alle områder var der enkelte, der kørte efter egne regler.

Dines Bogø
Søvang 1976-2010. Blå veje er de kommunale fordelingsvej "Fælledvej" og den tidl. "Hovedvej" (nu del af Søvej). I nyere tid har Fælledvej fået vejchikaner i form af mariehøns/skildpadder. Grønne veje er de resterende overordnede private "Stamveje", der fordeler den interne trafik. Gule veje nu blinde private boligveje. Hvide bjælker marker vejspærring. Der er som forventet kommet mere trafik på de resterende private "Stamveje". Den kommunale Fælledvej er blevet noget aflastet. Generelt er hastighed dæmpet på alle veje, men enkelte grundejere kører stadig stærkt uanset hastighedsbestemmelser og vejchikaner. På flere af de resterende stamveje henstiller nogle af beboerne deres biler på selve vejen for at genere den gennemgående trafik.2002
I slutningen af forrige århundrede klagede enkelte beboere på Fælledvej over den stigende trafik og ikke mindst den hastighed, der blev kørt med. Primært var trafikken på Fælledvej lokaltrafik til- og fra Søvang. Den daværende bestyrelsen indgik en aftale med Dragør Kommune om, at der skulle laves trafikdæmpende foranstaltninger på Fælledvej og internt i Søvang-området blev der indført 40 km hastighed samtidig med etablering af trafikdæmpende foranstaltninger med trapezbump og indsnævring af vognbaner på stamvejene ved eksisterende bump.

Dragør Kommune valgte at etablere fem området med "Mariehøns" på Fælledvej. En foranstaltning, der bevirker, at busser- og lastvogne kan passere med høj hastighed, medens personbiler tvinges til lav hastighed. Dog siger "fagfolk", at hvis man i en personbil passerer en "mariehøne" med rigtig stor hastighed, vil hverken vogn eller fører mærke "chikanen".

Mange lokale i Søvang følte sig generet af de omtalte mariehøns på Fælledvej, hvorefter de valgte at køre i deres eget området til deres boligvej via stamvejen Tværvej. Enkelte beboere i den ene ende af Tværvej følte at der kom "uvedkommende trafik" fra den anden ende af Søvang o.s.v. Man ville have flyttet den interne trafik tilbage til den kommunale "Fordelingsvej" eller til naboveje.2009
Et flertal af de fremmødte medlemmer besluttede på grundejerforeningens ordinære generalforsamling i marts 2009 at stemme for, at Søvang blev splittet i flere sektorer som et forsøg. Efter høring hos forskellige myndigheder fik bestyrelsen tilladelse til at opsætte forsøgsspærringer med virkning fra marts 2010. Man ville afspærre Tværvej to steder således at intern tværgående trafik blev flyttet til den kommunale Fælledvej.

Dines Bogø
Søvang 2010-2011. Søvang er nu opdelt i tre sektorer for at tvinge den interne gennemgående trafik tilbage til den kommunale fordelingsvej Fælledvej. Det betyder at mange beboere får en længere kørselsvej, ligesom al intern tværgående kørsel i Søvang bliver forlænget. Indtil sektoropdelingen kunne man komme ad den kommunale Søvej til alle adresser i Søvang. Eller man kunne komme til alle adresser via de private stamveje Birkevej eller Poppelvej.2010
Umiddelbart efter opsætning af betonspærringerne blev der uro i området. Ikke alle var åbenbart tilfredse med, at skulle køre en omvej og at blive tvunget forbi mariehønsene. Betonspærringerne blev skubbet til side af to unge mennesker, der ankom i en mindre bil. Samtidig blev fire mariehøns/skildpadder ødelagt således, at trafik kunne glide nogenlunde uhindret på Fælledvej.

Dines Bogø
15. marts 2010. Flere mariehøns på Fælledvej ud for Søvang blev banket væk og Dragør Kommune måtte efterfølgende lægge asfalt i hullerne i vejen.

Dines Bogø
15. marts 2010. Spærringerne på Tværvej ved Birkevej blev let skubbet til side.

Dines Bogø
15. marts 2010. Den ene afspærring på Tværvej ved Poppelvej blev skubbet til side. Vejskiltet angav nu korrekt igen, at der var indkørsel til Platanvej.

Dines Bogø
15. marts 2010. Åbenbart er det ikke kun intern bilkørsel, der er stridsemne. Enkelte hundejere efterlader åbenbart deres affald på veje og stier.

Bestyrelsen i grundejerforeningen blev oprørte og hurtigt blev betonspærringer kraftigt forstærket. Dragør kommune kom asfalt i de huller, hvor mariehønsene havde været. De nye spærringer på Tværvej blev ligeledes saboteret.

Den interne borgerkrig blev omtalt i et af de lokale blade og senest yderligere omtalt i DRs regionalradio, hvor foreningens næstformand blev citeret.

Primo april 2010 har de utilfreds beboere malet slagord på de bastante spærringer. Man sammenligner de opsatte betonspærringer med tilsvarende i Berlin. Her havde man som bekendt en mur 1961-1989 under den "Kolde Krig". Muren skulle forhindre trafik mellem de forskellige sektorer.

Under sidste ordinære generalforsamling blev der talt om en ekstraordinær generalforsamling, da flere ikke ville afvente at forsøgsordningen med betonspærringerne slutter marts 2011.

Dines Bogø
22. marts 2010. Her på hjørnet af Tværvej og Poppelvej er der nu spærret med seks betonklodser og kraftige kæder. Der har også været angreb på de nye spærringer. Grundejerforeningsformanden har udtalt til et lokalblad, at sabotagerne på spærringer er fuldt op med telefonopkald m.v.Dejlige Søvang. Gennem tiden har de forskellige bestyrelser i grundejerforeningen arbejdet hårdt på, at skabe et pænt og rart miljø i Søvang.

Dines Bogø Dines Bogø
6. april 2010. For nogle dage siden blev der malet på og ved de nye betonspærringer. Beboerne på det lange stykke af Tværvej er forvirrede, men de har valgt at sige, at de åbenbart bor i "Ingenmandsland" (et område mellem to krigsførende magter). De kan ikke finde ud af, om de bor i Vest eller Øst. Bemalingen på skiltene er misvisende.

Endnu hedder den delte private stamvej "Tværvej", men måske skulle den hedde "Friedrichstraße" som gaden i Berlin, hvor der også var 2 sektorgrænser!83 grundejere have primo maj 2010 tilkendegivet over for bestyrelsen i grundejerforeningen, at de var utilfredse med de opstillede betonspærringer. Man ønsker en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle stemmes om fortsat opdeling af Tværvej.

Dines Bogø
25. maj 2010 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00. Samme eftermiddag blev trafikmålingen, som foreningen fik lavet i 2009, lagt på Søvangs internetside.

Ved afstemningen, hvor der var mange fuldmagter, var der 136 stemmer for at fjerne spærringerne og 198 stemmer for at lade afspærringerne stå i resten af forsøgsperioden.

Bestyrelsen havde besluttet inden den ekstraordinære generalforsamling, at spærringerne skal gøres stærkere og forankres for at forhindre yderligere forsøg på at fjerne dem.

I.flg. Søvangs hjemmeside vil repræsentanter for "de stridende parter" nu sammen se på hele trafiksituationen i og omkring Søvang."Julestemning" 2010

Dines Bogø
25. november 2010. I anledningen af julen er der åbnet for passage ved den grænsespærring, der er påmalet "Berlin" og "Øst".

Nej. Ikke julestemning med nedbrydning af muren. Dragør Spildevand A/S og Per Aarsleff A/S etablerer ny trykledning på Søvej og derfor er trafikken omlagt ca. en måned og den ene forsøgsspærring midlertidigt nedlagt. På grund af frost stoppes arbejdet og muren "genopbygges".2011
Forsøgsperioden med betonspærringerne sluttede marts 2011. "Trafikgruppen" fremlagde nye forslag til trafiksanering på foreningens ordinære generalforsamling.

Resulatet blev, at man fjerner "Berlinmuren" og ændrer eller udbygger bestående vejbump i foreningens område og anmoder Dragør Kommune om at ændre "Mariehøns/Skildpadder" på den kommunale "Fælledvej".

Hvis ikke der laves andre eksperimenter skulle man nu igen kunne stole på GPS-systemerne i udryknings- og andre køretøjer.Nedrivningen 11. JULI 2011

Dines Bogø
Mandag 11. juli 2011 blev "Muren i Søvang nedrevet" og området vendte tilbage til status pr. 1976. (Symbolsk foto fra Berlin).

Københavns Politi og Dragør Kommune har forlangt betonspærringerne på Tværvej fjernet.2012

Flere bump, af den eksisterende type 40 km type, er etableret på den private Tværvej.

Mariehøns, Fælledvej, Søvang, Dragør
De ødelagte kommunale "Mariehøns" på Fælledvej er retableret, men det er besluttet at alle "Mariehøns/Skildpadder" skal fjernes. (Foto fra Fælledvej ved Parkvej, 12. september 2012).

Information fra Dragør Kommune ultimo oktober 2012:

For god ordens skyld til information for Søvang Grf, så bliver pukkelbumpene på Fælledvej ud for Søvang ændret til pudebump fra tirsdag den 30. oktober 2012 og resten af næste uge. Dog afhængig af vejret.

40 km/t hastighedszonen på Fælledvej udvides frem til det sted, hvor Fasanstien krydser.Hvordan ville den mest effektive hastighedsdæmning være?

Med passende mellemrum at lave radarkontrol. Resultat med antal bøder (opgjort også i kr.) og antal klip i kørekort samt antal inddragne kørekort offentliggjort i Søvang Nyt og evt. Dragør Nyt.

Man ville ramme de 3-4%, der ikke respekterer fornuftige villavej-hastighedsgrænser, og ikke genere alle øvrige.