Omkring et vandtårn. Del 1........Webmaster: Dines Bogø

Lokalhistorier: Generelt

Midt på Englandsvej står der et vandtårn. Når man skal forbi foregår det i en rundkørsel.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
Fotografen har i trediverne stået midt på nuværende Englandsvej og kigget mod syd. I dag ville man kigge ind på Tårnby Bypark og til højre skimtes Tårnby Kirke og gårde ved Sneserevej. (Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv. B361).

Hvorfor har man opsat et vandtårn midt på en vej?

Jamen det har man oprindelig selvfølgelig heller ikke.Vandtårnet har adresse "Tårnbyvej 116"


Vandtårnet blev opført i 1928 og det blev taget i brug i sommeren 1929. Det 39 m høje tårn er tegnet af kommunens bygningsinspektør, arkitekt Carl Henrik Brix (1896-1961).

I 1927 havde Tårnby kommune lavet en aftale med København om levering af vand. København havde ført en vandledning frem ad Englandsvej til en mark på Tårnbyvej.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
1929. Ingen tvivl om på dette luftfoto, at det nybyggede vandtårn ligger på en mark ved krydset Tårnbyvej / Englandsvej. Ikke til gene for trafikken og når vandtårnet ombygges til et nyt formål, vil vejene nok igen blive omlagt, som det var oprindeligt? Drivhusene til højre tilhører Holger Suhr på gartneriet Allégården. På det tidspunkt er Sneserevej en meget større vej end Tårnbyvej. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Placeringen af vandtårnet var aftalt med Københavns kommune. Dengang var Englandsvej en lang næsten lige vej fra Amagerbrogade til Løjtegårdsvej.

Der var tilsluttet lidt over 600 Tårnbyborgere til vandforsyningen. Vandbeholderen, der er placeret i toppen, kunne dengang rumme 400 m3.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
Ca. 1937. Udsigt mod nord fra vandtårnet på Englandsvej. Flere ejendomme på Knarreborgvej og Skalbjergvej er let genkendelige. (Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv. B4741).

I befrielsesdagene var modstandsfolk posteret som en sikkerhedsforanstaltning ved offentlige værker. Bl.a. ved vandtårnet og vandværket på Gemmas Allé.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
Ca. 1935. I baggrunden til venstre for vandtårnet ligger "Gammelgaard", Tårnby Skole og Crilles Gertsens gård. For enden af Tårnbyvej ses Lindgreens smedje. (Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv. B9014).Rundkørsel anlægges


Da man i 1954-55 vidste, at der kom en ny terminal i Københavns Lufthavn, begyndte man, at anlægge nye veje.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
På matrikelkortet ser man både gammel og ny vejføring. Den lige gule vej sydøst for vandtårnet er en påtænkt forbindelse fra 1937 fra Lufthavnsvej/Amager Landevej over Gemmas Allé forbi vandtårnet videre ad Fordelingsvejen til Vejlands Allé. Bemærk yderligere: Nord for vandtårnet er Englands trukket meget mod øst. (Geodatastyrelsen).

Omkring vandtårnet anlagde man en rundkørsel. Englandsvej blev omlagt og ført rundt i rundkørslen. Tårnbyvej blev rettet ud og flyttet mod syd, så man kørte "ind i" vandtårnet.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
15. juli 2020. Vandtårnet på Tårnbyvej 116 set fra nr. 68. Omkring 1956 blev der anlagt en rundkørsel for enden af vejen. Tidligere gik vejen nord (til højre) for vandtårnet ved udmundingen i Englandsvej. (Foto: Dines Bogø).

30 december 1960 blev motorvejen til Lufthavnen tilsluttet.Vandtårnet nedlægges


Tårnby henter selv vand i undergrunden, men man får meget vand fra København. Henter man for meget vand op lokalt risikerer man, at saltvand kan strømme ind fra bl.a. Øresund.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
1956. Den helt nye rundkørsel. I den sydlige side af rundkørslen er afkørslen til den kommende motorvej. Endnu var det ikke tænkt på centret "Tårnby Torv". (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I 1965 blev der opført et nyt vandtårn på Oliefabriksvej 102. Op til firserne blev forbrugere stadig forsynet fra det gamle vandtårn på Englandsvej.

Rørforbindelsen til beholderen i vandtårnet er fjernet, men den nederste del af tårnet anvendes som trykforøgerstation.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
2. februar 2007. Konstruktionen er fra 1927. Øverst skimtes den 400 m3 store vandtank. Foto af Tårnbys ældre vandtårn er venligst udlånt af fotograf Michael Paldan.

I 1997 åbnede den nye motorvejsforbindelse til Lufthavnen ført under Englandsvej. Den ældre motorvej fra vandtårnet blev nedlagt. Meget ofte ser man den korte vejstrækning i Olsen-Bande filmene.

Seks år efter blev området omdannet til en "Tårnby Bypark" med blomsterhaver, legepladser og en snoet kanal.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
23. juni 2019. Før 1956 gik Englandsvej i en lige linie på vestsiden af vandtårnet. Tårnbyvej gik nord for vandtårnet. 60 år senere ses de gamle vejstykker stadig på Englandsvej og Tårnbyvej. (Foto: Kortforsyningen).Vandtårnet som bolig


Firmaet SquareOne udarbejdede et større projekt, hvor man forestillede sig, at vandtårnet blev ombygget til beboelse. På toppen, hvor selve vandbeholderen havde været, skulle der være spa og offentligt bad med 360 graders udsigt over byen og lufthavnen.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
"Vand på toppen, bolig i kroppen". I oktober 2018 bragte Magasinet KBH en beskrivelse af "Transformation af Tårnby Vandtårn". Det var arkitektfirmaet SquareOne, der havde lavet et oplæg til nyindretning af vandtårnet. Øverst spa, svømmebassin og omklædning med udsigt over det meste af Amager. Inderst i kernen en gang, der forbinder væelserne (moduler af 30 m2), der kunne anvendes som studieboliger eller hotellejligheder. (SquareOne).

Firmaet omtalte projektet som "Vand på toppen, bolig i kroppen".

Der har tidligere været forslag om, at indrette øverste etage til restaurant eller café.Vartegn


Vandtårnet er på mange måder blevet en slags vartegn for Tårnby, da det er synligt på lang afstand på det flade Amager.

Omkring et vandtårn. Del 1 - Dines Bogø
I 2010 var fotografen Ole Winther forbi "Tårnbys vartegn". Vandtårnet og byparken anlagt på den gamle motorvej, blev omtalt i bogen "Amager ? den lysegrønne ø", der udkom samme år.

Læs mere om her om Vandtårn 2.

Læs mere om her om Vandtårn 3.

Artikel maj 2021 i avisen 2770. Læs den her.