Nordfronten Hvidøre Batteri ... Dines Bogø ... Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt ... Dines Bogø ... Gentofte: Generelt ... Dines Bogø ... Christiansholmlinien Christiansholms Batteri


Hvidøre Batteri er opført i 1892 som et selvstændigt kystbatteri på højre fløj af Christiansholmslinien (senere bedst kendt som "Banan-depotet").

Hvidøre Batteri var beskyttet med 4 x 17 cm kanoner. Det blev nedlagt i 1922. Batteriet ligger i dag på Rosavej i Ordrup.

Batteriet er bebygget med parcelhuse. Ammunitionsmagasinet er bevaret.

Der er opstillet en del "kulisser" i form af murværk, egetræsport, skilderhus og belgiske kanoner. De daværende ejere benævnte området som "Fortet", som det fremgår af fotos fra 1990.
10. marts 1892. Foto udlånt af Tøjhusmuseet.


1915


1937. Set mod vest. (Det Kgl. Bibibliotek).


Feb. 1968. Rosavej foran det tidligere Hvidøre Batteri. Adgang for uvedkommende strengt forbudt på fortet (som altså er et nedlagt batteri)! (Gentofte Lokalarkiv).


1990
2003


Luftfoto I ... Dines Bogø ... Luftfoto II