Angrebet på Lundtofte Flyveplads...........Webmaster: Dines Bogø

Omtale i Villabyerne 2015 ... Dines Bogø ... Sabotage - generelt


Lørdag den 25. november 1944 angreb en stor styrke Holger Danske folk Lundtofte Flyveplads i Lyngby.

Lundtofte Flyveplads - Dines Bogø
Mandskabet blev samlet i området ved Rævehøjvej. Fra haverne ved Skovbovej sneg man sig mod flyvepladsen. Ingen i aktionsstyrken var sikkert klar over, at en af de haver, hvor man skjulte sig tilhørte den kendte revyskuespiller Ingeborg Bruhn Bertelsen.

For at sikre eventuelle sårede, holdt en Zone-ambulance i nærheden af Rævehøjvej

Zonefolkene havde en indlæggelsesseddel fra Kommunehospitalet, og i et nærliggende hus lå "patienten", det var en af Holger Danskes hjælpere. Kl. 19.40 startede angrebet, men Zone-ambulancen blev ikke benyttet.Mange versioner

Aktionen er skildret i mange bøger og artikler og meget få gengivelser er enslydende.

Man er stort set enige om, hvor mange mand, der deltog i angrebet og at det var kaptajn Otto C. Brøndum, lederen af Holger Danskes 2. Kompagni, der havde planlagt det og som selv deltog i udførelsen.

Otto Christian Brøndum
Kaptajn Otto Christian Brøndum (1900-1983).

Lundtofte Flyveplads (1917-1956) var besat af Den tyske Værnemagt, men blev kun sjældent benyttet. Der var ingen tyske fly på pladsen. Der var henstillet et par mindre danske fly i en hangar.

Pladsen var bevogtet døgnet rundt af en meget lille vagtstyrke fra Sommerkorpset. Et dansk vagtkorps i tysk tjeneste.

Sommerkorpsets uniformer mindede meget om det senere så kendte og berygtede Hipo-korps og i lang tid havde den illegale presse svært ved at skelne mellem mandskab i de to korps.

Lundtofte Flyveplads - Dines Bogø Lundtofte Flyveplads - Dines Bogø
Lundftofte Flyveplads i Lyngby ved et stævne i 1938.Bent Nielsen
Bent Nielsen i Holger Danske og Den danske Brigade, født 1922. I 2007 skrev han bl.a. om sit indtryk af aktionen i Lundtofte. Se nedenfor.
Bent Nielsen. Net beretning ... Dines Bogø ... Bent Nielsen. Word beretning


Formål

Efterfølgende har man fortalt, at aktionen tjente flere formål:

1:
At vise danske i tysk tjeneste, at de risikerede deres liv, når de meldte sig.

2:
At vise befolkningen via omtale i de illegale blade, at Holger Danske også var en slagkraftig organisation.

3:
At vise lokalbefolkningn i Lyngby og Lundtofte, at Sommerkorpsfolkene ikke ustraffet kunne genere lokale, som der havde været forlydender om.

4: At træne folkene i Holger Danske i den type større aktioner, hvor der kunne blive tale om direkte kamp med velbevæbnede modstandere.

Lundtofte Flyveplads - Holger Danske aktion Lundtofte Flyveplads - Holger Danske aktion Lundtofte Flyveplads - Holger Danske aktion
1949, 1954 og 2008.Fakta

Man har kunne læse, at et stort vagtpersonale blev skudt ned. Man har hørt beretninger om, at der på Gentofte Amtssygehus lå mange lig fra flyvepladsen på en sengestue.

I kirkebogen fra Lundtofte Kirke kan man læse, at to danske blev dræbt den pågældende dag og man ved, at en vagt blev såret. Det er nok noget af det nærmeste man kommer de virkelige forhold.

Alene det forhold, flyvepladsen ikke blev benyttet af Luftwaffe, indikerer også, at man ikke have udstationeret en større vagtstyrke i 3 eller 4-holdskift.