Vandrehjem på Kirkevej


Artikel bragt i Dragør Nyt 14. marts 2006.I de senere år har der været skrevet en del om et vandrehjem på Bachersmindevej. Det er ikke første gang, at der har været planer om at etablere et vandrehjem på Sydamager.

Dines Bogø
Matrikelkort fra 1945. På de markerede grunde på hjørnet af Kirkevej og Jægervej skulle vandrehjemmet have ligget. Indtegnet tysk barak, retirade og bassin

Dines Bogø
Fotoudsnit fra 29. august 1945. Den lyse stribe er rullebanen (nuværende Schoutstien og Aldershvilestien), der krydser Kirkevej. Lige til højre for rullebanen på sydsiden af Kirkevej ligger Jægervej med den lange barak, der skulle have været vandrehjem. Der er anlagt en parkeringsplads på sydsiden af barakken op mod retiraden. En mindre vej anes som en lys stribe fra P. Petersens Allé ind til det underjordiske bassin. Ved Kirkevej ses også ”Den sorte lade”, engelske tropper i teltlejr og mange tyske bygninger. (Geodætisk Institut).Velegnet bygning

I 1944 opførte Den tyske Værnemagt en del bygninger langs den nyanlagte 8 km lange rullebane. På hjørnet af Kirkevej og Jægervej, tæt ved rullebanen, blev der opført en 538 m2 stor stenbygning. Til det formål havde Værnemagten beslaglagt grundene Peter Petersens Allé 2 og 4, Jægervej 1 og 3 samt halvdelen af Jægervej 5. Grundene var udstykket i begyndelsen af forrige århundrede. Familien Petersen, ”Enggaard”, Strøbyvej 7 i St. Magleby ejede de 4 nordligste grunde.

I skellet mellem Jægervej 3 og 5 var der opsat en 47 m2 stor retiradebygning. I alt et område på ca. 3.000 m2. På grunden Peter Petersens Allé 2, i dag Kirkevej 148, havde tyskerne gravet et meget stort 5 m dybt underjordisk drikkevandsbassin, der også kunne bruges som branddam. Fra det støbte bassin var der vandledningerne til en del af de tyske bygninger i området.

Den lange stenbygning og retiradebygning blev efter befrielsen benyttet af de værnepligtige CB’er, der havde vagtopgaver ved den nærliggende store flygtningelejr. I vagtbygningen var der også kontorer, arrest m.v.

Dines Bogø
1947-1948. Følger man Kirkevej mod St. Magleby ser man den omtalte lange barak med de mange vinduer skråt over for 1. Bondegård ”Aldershvilegården”. I øverste venstre hjørne af foto skimtes de første huse i Parcelforeningen Maglebylund.

Midlertidig anvendelse

Da flygtningelejren blev nedlagt skulle de mere end hundrede barakker sælges. I 1½ år fra juli 1947 boede familien Wildt i den midterste del af den lange bygning. I det tyske nummersystem for bygninger i og ved København Lufthavn var denne bygning benævnt nr. 307. Nummersystemet anvendes stadig i Københavns Lufthavn.

Civilingeniør Jørgen Wildt, der var ansat af Bygge- og Boligministeriet, skulle sælge barakkerne for Barakrealisationsudvalget. Det foregik fra kontoret, der lå i den sydlige ende. I den nordlige del af bygningen boede Rita og Arvid Toudahl i en periode i 1949 medens deres sommerhus blev opført på grunden Jægervej 5. Denne grund havde Rita Toudahls morfar købt i 1919 af udstykkeren gårdejer Peter Petersen, ”Aldershvile”, Kirkevej 129.

Jægervej 1 og 3

I januar 1948 købte maskinmester Reinhardt Møller sammen med familiemedlemmer de to grunde på Jægervej. Han håbede, at det vil være muligt at få lov til at overtage den lange murstensbygning, hvor han havde planer om at indrette et vandrehjem. Reinhardt Møller kendte området særdeles godt, fordi han i årene 1945-1947 havde været daglig leder af den tyske flygtningelejr på Jægervej. Flygtningelejren er beskrevet i tidligere artikler og i bogen ”Kastebolde”.

St. Magleby sogneråd ønskede, at de tyske stenbygninger (der lå også en stor stenbygning på grunden Jægervej 15-17) skulle nedrives og henviste til at hele området var udlagt til villagrunde.

Dines Bogø
1953. Ud for Jægervej 3-5 leger Seierøs og Thoudals børn. I baggrunden ses rullebanen og Aldershvilegårdens østlige lade. (Foto udlånt af Hedvig Seierø).

Dines Bogø
1953: Jægervej 3 opført 1950-1951 af Hedvig og Niels Michael Seierøe. (Foto: Hedvig Seierø).

I 1949 købte flyvertelegrafist ved Zone-Redningskorpset Niels Michael Seierøe grunden Jægervej 3 af Reinhardt Møller. Seierøe opførte i årene 1950-1951 den nuværende villa. Seierøe omkom ved en flyulykke i 1956 og året efter solgte Hedvig Seierøe villaen til Inger og Aage Rybner. Fra efteråret 1957 har Jægervej 3 også været adresse for Dragør Nyt.

Grunden Jægervej 1, der i dag hedder Kirkevej 146A-146B solgte Reinhardt Møller i 1952. Der var flere ejere inden grosserer Urban E. Friis i 1958 købte grunden. Her blev den nuværende bygning opført, hvor der har været en del forskellige erhverv, herunder tæppehandel, tandlæge, garnforretning, marskandiser, håndkøbsudsalg og legetøjsforretning.

Dines Bogø
Sommer 1995. Kirkevej 146 (Jægervej 1) opført omkring 1960 af grosserer Urban E. Friis. (Forf. foto).

P. Petersens Allé 2 og 4

Maskinmester Reinhardt Møller købte allerede kort tid efter befrielsen de to grunde på P. Petersens Allé. Her fik han anlagt have med sten og planter. Flere tyske flygtninge hjalp med anlægget og haveplanen var udført af ingen ringere end slotsgartneren fra Berlin. På grunden ud mod Kirkevej, nuværende Kirkevej 148 blev der 1951-1952 opført en villa. På facaden var der opsat et flot messingskilt med husnavnet ”Stengrunden”. Byggeriet varede længere end beregnet på grund af tekniske problemer.

Reinhardt Møller havde på et tidspunkt en plan om at sammenbygge det omtalte store tyske 6 m runde underjordiske bassin i haven med kælderen under huset via en gang. Han opgav projektet, måske fordi der løber en meget vandfyldt sandåre på P. Petersens Allé. Den nuværende ejer bruger bassinet som regnvandsbeholder.

På grunden syd for P. Petersens Alle 4 havde Reinhardt Møller bygget et sommerhus, som dog off. havde status af hønsehus for at overholde kommunens bygningsreglement. Sommerhuset blev nogle år i halvtresserne anvendt til helårsbeboelse. I 1960 blev den nuværende villa opført.

Det var ikke helt undgået de lokales opmærksom, at Reinhardt Møller til tider havde været meget ”initiativrig”. I Dragør Boldklubs revy måtte Reinhardt Møller høre for lidt af hvert. ”Villa Stengrunden”, som Reinhardt Møller fik opført, blev aldrig det hus han havde ønsket. Han solgte det i 1957 til Henny og Niels Bruun.Spor fra dengang


Dines Bogø
Februar 2006. ”Villa Stengrunden”, Kirkevej 148 (P. Petersens Allé 2) opført af maskinmester Reinhardt Møller 1951-1952. (Foto: Dines Bogø).

Dines Bogø
Marts 2006. Kirkevej 148. Mellem bygningerne og ind under stenhøjen til venstre ligger det store underjordiske bassin, som tyskerne byggede i 1944. (Foto: Dines Bogø).

Enkelte spor af aktiviteterne fra dengang for ca. 60 år siden kan man stadig finde ud over det omtalte meget store bassin. I flere haver findes de såkaldte rullebanefliser. Flere fundamenter fra tyske bygninger eksisterer og mange af de midlertidige vand- og kloakrør blev ikke gravet op i 1948-1949.


Artikler: Generelt