Fliegerhorst Vejle - Flyvestation Vandel ....... Webmaster: Dines Bogø

Tyske anlæg - Jylland

Vandel Bunkermuseum
Fra årsskiftet 1943/44 anlagde Den tyske Værnemagt Fliegerhorst Vejle. Anlægget ligger ved landsbyen Vandel syd for Billund, ca. 25 km vest for Vejle. (Foto taget maj 1945 af fotograf Oscar Jensen. Arkiv: Bunkermuseet).

Efter Besættelsen overtog Den danske Stat området, bl.a. anvendt som "Flyvestation Vandel".

I 2001 solgte Staten området og i dag er der civil flyveplads på en del af det gamle militære område.

Tidl. flyveleder, journalist, redaktør Niels Martin Schaiffel-Nielsen har bl.a. skrevet bogen: "De tog vore hjem - Flyvestation Vandel 1943 - 1960". Schaiffel-Nielsen, der var ansat ved Flyvevåbnet 1958-2003, har et indgående kendskab også til Flyvestation Vandel.


Vandel - september 2011 ... Dines Bogø ... Bunkermuseum - historie