Vilhelm Lauritzens Terminal fra 1939. Københavns Lufthavn

Mere om Terminalen ... Dines Bogø ... Lufthavn - generelt

2013. Vilhelm Lauritzens Terminal.

Terminalen, der blev indviet i 1939, blev 60 år efter flyttet 3,8 km til den nye placering på Vilhelm Lauritzens Allé 1 ved Amager Landevej.

Københavns Lufthavn skulle udbygge i slutningen af halvfemserne og man havde fået nedrivningstilladelse. Det blev ændret således, at man i første omgang skulle bevare bygningen.

Lufthavnen fandt midler til financiering af flytningen.


Der var flere mulige placeringer. Bl.a. var der forslag om, at terminalen kunne genopføres lige syd for selve lufthavnen ved A.P Møllers Allé i Dragør kommune. Her kunne man samtidig etablere et flymuseum. Terminalen, blev som bekendt, flyttet fra "Nord" til det vestlige område af lufthavnen i det tidligere Maglebylille og flymuseet blev etableret i Helsingør.

Løsningen blev, at den blev flyttet til sin nuværende placering, hvor der efterfølgende blev anlagt standplads foran terminalen på "Air site". Ved siden af terminalen blev den tyske hangar nr. 145 fra Lufthavn Syd genopført i 2005.

Et hollandsk firma fik i 1998-1999 opgaven med flytningen af VL-terminalen. Det foregik natten mellem 18.-19. september 1999 og der skulle over 700 hjulpar og mange bærende jernbjælker til at flytte terminalen. Først havde man fyldt kælderen med sand og grus for at maskinerne kunne køre ind under terminalen. Alle vægge i stueetage var inden nedtaget og samtlige stopler var skåret over. Bygningen blev løftet og flyttet i to dele.

Det hele blev filmet. Mange fagfolk havde været involveret i projektet, der blev leder af medarbejdere fra Kbh. Lufthavn.

Vilhelm Lauritzens tegnestue og Nationalmuseet havde været særdeles behjælpelig med at skaffe tegninger, opmåle, afdække oprindelige konstruktioner m.v.

Da terminalen var flyttet blev selve bygningen samlet og genopstillet på sokler. I første omgang dækket med presenninger.

Efter flere overvejelser i 2000 kom man frem til, at der kunne skaffes midler til selve genopbygninger, der blev foretaget samme år.


Terminalen og P-pladsen ligger på det sted, hvor indkørslen til landsbyen Maglebylille lå indtil 1970.

I dag anvendes terminalen til dagligt af administrativt personale. Desuden fungerer den som VIP-terminal. Det oprindelige venteværelse er "Det royale værelse".

Ved særlige lejligheder åbnes der for publikum fra terminalen til forpladsen.

Terminalen kan lejes og efter særlig aftale kan der arrangeres rundvisninger i hallen, Hammers tidl. restaurant og det oprindelige kontroltårn.