ZONEN PÅ ULRIK BIRCHS ALLE 47.......Webmaster: Dines Bogø

Zone-Redningskorpset ... Dines Bogø ... Zonen, Amager: Generelt


Til LANDS, til VANDS og i LUFTENDines BogøEn stor tom grund på Englandsvej.


Når man passerer forbi på Englandsvej ved Irlandsvej, ser man en meget stor tom grund. Lidt ældre kan huske noget med en ejendom, hvor "Kunstnerkroen" lå. Andre husker noget med en stor autohandel.

Zonen - Dines Bogø
17. maj 2021. Området mellem Englandsvej / Ulrik Birchs Allé og Vatnavej. (Foto: Dines Bogø).

Hvad skal der være på grunden og hvorfor er den ældre villa ikke revet ned?

Københavns Kommune har vurderet, at tre ejendomme i området skal bevares. Det er gården fra 1850, der ligger på Ulrik Birchs Allé 54 og fabriksbygning fra 1916, der ligger på Irlandsvej 5A.Ulrik Birchs Allé 47


Zonen - Dines Bogø
Området i 1924. Gården matr.nr. 12a "Højdevang" er dominerende på kortet. Store dele af gårdens areal indgår i dag i den store udstykning med kommende lejligheder. Hovedbygningen eksisterer stadig på Vatnavej 7A-7B. I 1917 blev en nylagt vej opkaldt efter flypioneren Ulrik Johan Carl Birch (1883), der døde efter et flystyrt i 1913. (Geodata).

Desuden skal den ældre villa fra 1921 på Ulrik Birchs Allé 47 bevares. Ejendommen er et eksempel fra tyverne på villabyggeri til det bedre borgerskab.

Zonen - Dines Bogø
1936. To villaer langs Ulrik Birchs Allé. I villaen ved Englandsvej lå Kunstnerkroen. Da den 4-længede gård blev nedrevet blev Vatnavej omkring 1968 ført igennem. Over for Ulrik Birchs Alle 47 ligger den gård, der også er erklæret bevaringsværdig. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Zonen - Dines Bogø
1938. Nu er der etableret et autoværksted, senere Esso-servicestation på Englandsvej 51 ved siden af "Englandskroen". (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Museum København angiver, at villaen er herskabelig anlagt med pigeværelse, spisestuen og kabinet. I kælderen var der indrettet vaske- og strygestue, viktualierum, brændeskur og billardværelse.

De første tyve år blev villaen også benyttet som familiebolig.

Bygherren er kaptajn Chr. L. Nielsen. Familien (firmaerne Sand & Grus / Sten og Grus) sælger villaen i 1927.

Nye beboere er Emilie og Aage Poulsen. De er begge kommunelærere og selvfølgelig er der også ung pige i huset, der bl.a. skal passe familiens to børn.

Den 15. september 1941 købte Zone-Redningskorpset villa og grund. Redningskorpset, der blev stiftet i 1930, ønskede at etablere en ny større redningsstation på Ulrik Birchs Allé 47.

Zonen - Dines Bogø
1942. Villaen blev i 1942 indrettet til Zone-Redningskorpset "Station Amager". (Kbh. Kommunes Bygningsarkiv).

Der blev foretaget en del ombygninger af villaen, så der kunne indrettes vagtstue og sovefaciliteter til mandskabet i stuetagen. På 1. sal blev der tjenestebolig til stationslederen.

Der blev opført en større garage til fem køretøjer, opført benzinanlæg og Zonen's hidtidige Amager-station kunne i maj 1942 flytte fra Hollænderdybet 3 til de nye og større forhold.

Zonen - Dines Bogø
Garagerne ud mod Ulrik Birchs Allé. (Foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-Samlingen).

Stationen i Hollænderdybet havde man åbnet allerede i 1934 til stor irritation for konkurrenten Falcks Redningskorps. Falck måtte skyndsomt indrette deres Amager-Redningsstation i det gamle krudthus på Amager Strandvej 110 i Sundbyøster. Krudthuset havde fra 1923 været redningsskole.

Zonen - Dines Bogø
Hjørnet af Ulrik Birchs Allé. Til højre ligger Vatnavej, hvor de nyere garager ligger. (Foto: SULFA / Johannes Mogenshøj Jensen).Falck og Zonen


Zonen - Dines Bogø
Ca. 1952. Zone-Redningskorpset er stadig en mindre, men alligevel "irriterende" konkurrent til Falck Redningskorps. Nederst på foto ses garageanlægget på Ulrik Birchs Allé 47. Ved siden af ligger villaen, der var vagtstation. Rundt om hjørnet på Vatnavej 12 ses også et garagenlæg med Zonens logo. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Så også på Amager var der kraftig konkurrence mellem de to redningskorps Det fortsatte til 1. januar 1963, hvor de to redningskorps blev fusioneret.

I ejendommen på Ulrik Birchs Allé 47 fik Zonen Flyvetjeneste også kontorer i 1942. Zonen havde deres fly i en hangar i Københavns Lufthavn, Kastrup. Zonen fik som noget særligt tilladelse af Den tyske Værnemagt til fortsat at flyve under besættelsen.

Specielt det KZ-IV fly Zonen fik bygget i maj 1944 hos Kramme og Zeuthen blev landskendt.

Flyet OY-DIZ brugte Svensk Røde Kors udsendte Greve Folke Bernadotte, når han skulle flyve til forhandlinger med Heinrich Himmlers folk i Tyskland.

Zonen - Dines Bogø
Foto er fra kort tid før sammenlægningen i 1963. (Foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-Samlingen).Sammenlægningen


Efter at de to redningskorps var slået sammen skete der en del ændringer. Falck-Zonen havde tre stationer på Amager (Sundbyøster, Sundbyvester og Tårnby).

Zonen - Dines Bogø
Foto er fra perioden 1963-73, som man kan se på skiltet ved vejkrydset.

Stationen på Ulrik Birchs Alle blev i 1967 ændret, så der udelukkende var større entreprenørkøretøjer på stationen. Fra 1. februar 1970 benævnt "Falcks Auto Transport".

Zonen - Dines Bogø
Efter samenlægningen og udvidelse af garageanlæggene. (Fotograf: Erik Bull, Falck-arkiv).

Fra 1978 blev stationen igen "almindelig redningsstation" indtil september 1992, hvor villa og garageanlæg blev solgt til Søren Hvalsø.

Sælger var "Redningskorpset for København og Frederiksberg", som Sophus Falck oprettede i 1906. I 2001 blev villaen opdelt i flere lejligheder.Automobilfirmaer


I området ud mod Englandsvej har der ligget flere store automobilfirmaer. Mange husker sikkert navne som Amager Motor Co., Søren Hvalsø og Jan Nygaard.

Søren Hvalsø købte omkring 1970 den Esso-servicestation, der lå Englandsvej 49. Her blev der indrettet automobilhandel. Nogle år senere købte han villaen ved siden af. Der var bolig på 1. sal og Kunstnerkroen (der tidligere hed Englandskroen) lå i stuen.

Som nævnt ovenfor købte Søren Hvalsø også Falck-stationen (Ulrik Birhs Allé 47 og Vatnavej 12), hvor de tidligere garager indgik i automobilfirmaet. Villaen blev brugt som beboelse bl.a. for familien Hvalsø. Nordicom købte hele området omkring 2006.

Senere overtog et Holdingselskab grundene. Det hele nu købt af Bonum Development v/Lars Svensen, der opfører 176 lejligheder med respekt for de tre oprindelige bevaringsværdige ejendomme.

Zonen - Dines Bogø
Forslag til nyt byggeri på grunden. (Foto: Bonum Development).Byggegrunden 2021Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47 Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47 Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47 Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47 Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47 Dines Bogø - Ulrik Birchs Allé 47
Byggegrunden 26. maj 2021. Fotos: Dines Bogø).Byggegrunden 2022


Zonen - Dines Bogø
22. juni 2022. (Foto: Dines Bogø).