Luftwafferadar i DanmarkDines BogøWebmaster: Dines Bogø

Krokodille: København Yderligere om Seehund ....... Dines Bogø ....... Karup Luftwaffeanlæg: Kort


I 1942 opbyggede Luftwaffe et net af radarstationer i Danmark.

Anlæggene blev anvendt til at spotte fjendlige fly. Informationer blev samlet i Karup.

Man indsatte jagerfly og aktiverede luftforsvaret på jorden, når man havde beregnet ruten for de fjendtlige fly.

Det eneste anlæg, der blev opført på Sjælland, var anlæget i Tyjerg mellem Ringsted og Næstved.

Øst for Storebælt var der yderligere et anlæg på Amager, Falster og Bornholm.


. Avisomtale - Dines Bogø - Seehund - Tybjerg
8. november 1947. Anlægget skal nedrives.
Udsnit af Luftwaffefoto fra 1944.


1945. Anlæg forladt umiddelbart efter befrielsen.


1954. Tydelig spor af anlægget fra 1942-45.


26. maj 2020. Set mod øst over arealet, hvor radaranlæg var placeret.


26. maj 2020. Lidt mursten, der måske engang har været anvendt i en af de tyske bygninger? Man har gravet i området og fundet flere spor, bl.a. mange glasstykker fra den store plotterplade.