En Bunker under Rådhuspladsen?

Rådhuspladsen: Generelt Fotos: 4. november 2011 Fotos: 14. november 2011 2022. Bytrafik. Del 1 2022. Bytrafik. Del 2 Bytrafik: Generelt
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Tv: 4. november 2011 (Museum København). Midt: Markering af anlæg i forhold til kendte civilanlæg. Th: Juli 1944. I perioden 21. august - 6. oktober 1944 blev der ikke arbejdet på anlæggene pga strejke. Gult kryds markerer, hvor det specielle anlæg blev fundet.

I forbindelse med anlæg af Metro-Cityring fandt Museum København et bunkeranlæg på Rådhuspladsen, som ikke umiddelbart lignede de øvrige civilbeskyttelsesanlæg fra sommeren 1944.


Udsnit af beretning fra Museum København.

Det andet beskyttelsesrum (Gruppe 43) var L-formet med en 90 grader vinkel. Hovedkonstruktionen strakte sig 1m op fra selve strukturen. Trappen var placeret parallelt med den korte nordvestlige del mod vest. Trappen skråner ca. 45 grader. Beskyttelsesrummet var, ligesom Gruppe 93, konstrueret af armeret jernbeton, men der blev i dette tilfælde i stedet brugt en kort korridor af betonblokke, hvor de to sektioner var forbundet.

Hovedafsnittet blev kun kort set af arkæologerne, da det var blevet beskadiget og blokeret. Men det lille østlige afsnit kunne tilgås via det lille tagluge/tårn.

Afsnitte var velbevaret. Langs den nordlige væg var der fastgjort en træplanke, og langs med den var der tilknyttet grå, elektriske ledninger, som tidligere var blevet afskåret ved enderne. Deres formål er usikkert, men det er muligt, at dette afsnit af beskyttelsesrummet har fungeret som et sted for nødkommunikation med telefoner og telegraf installeret.

I det nordvestlige hjørne var en betonplint, og derover stak der et rør af ler ned fra loftet/ væggen. Det indre af røret virkede tilsodet, og det kan sandsynligvis have tilsluttet et komfur i hjørnet. Det tyder på, at beskyttelsesrummet har været tænkt lidt mere langvarigt.

Fundene var dette rum inkluderer et lille stykke gammelt avispapir, fragment fra en tallerken, en rusten dåse samt en Frederik IX mønt. Årstallet på mønten er ikke synligt, men må have være mellem 1947 og 1972. Opdagelsen af et lille hvidt plastikkranie viser, at indtrængende materiale var muligt på den ene eller den anden måde. Det kan være kommet fra et skorstensrør, som der har været adgang til fra over jorden i senere år.


Dines Bogø
9. april 1945. Rådhuspladsen. Nedgang til det særlige bunkeranlæg er markeret. Tryk på foto for gengivelse i stor opløsning. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).
Dines Bogø
1948. Rådhuspladsen. Alle synlige spor af bunkeranlæg er fjernet. Rester af anlæg blev genfundet, da man opførte Den sorte Busterminal og da man påbegyndte anlæg af Metro linie M3. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Sidste. 8. maj 2024

Dines Bogø
I 1940 blev der bygget en kommandobunker tæt ved Københavns Rådhusplads. Dette anlæg i Studiestræde ligner det anlæg man fandt under Rådhuspladsen.
Dines Bogø
November 2011. Anlægget med fire telefonpladser, lå ikke langt fra "Stavkirken", der var Sporvejenes Trafikmestervagt 1902-1948. (Foto: Kbh. Bymuseum).
Dines Bogø
4. November 2011. Kbh. Bymuseum ringede og invitere til et besøg, da de gerne ville høre min mening om det anlæg, der ikke findes på tegningerne i Kommunearkivet med bunkeranlæg fra 1944. (Fotograf: Kbh. Bymuseum).
Dines Bogø
4. November 2011. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
4. November 2011. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø
14. November 2011. Ikke den store forandring 10 dage senere. Det runde anlæg i forgrunden ligner ikke noget fra "nyere tid". (Foto: Dines Bogø).