Politiet på Amager..................Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Har der været Politi på Amager? Ja og i lange perioder har der været flere politistationer på Amager.

Politi på Amager - Dines Bogø
København Politi, Station 4. "Under Elemene". Stationen flyttede fra Strandgade 26 på Christianshavn til Amagerbro i 1923. I 1970 flyttede stationen til Hørhusvej. (Foto: Politimuseet).

Lidt afhængig af, hvor på Amager man bor, tænker man forskelligt, når man taler om Politi.

På Islands Brygge vil mange tænke på Politiskolen på Artillerivej eller måske på Københavns Politis hundesektion længere mod syd på Artillerivej.Stationer på Amager


I Sundby vil flere sige, jamen Station 4 lå på Hørhusvej. Lidt ældre vil korrigere og fortælle, at Station 4 lå i nogle lejligheder i en ejendom "Under Elmene" ved Amager Boulevard.

Politi på Amager - Dines Bogø
Murciagade 4. Ejendommen i midten til højre. Her blev der etableret politivagt, da Sundbyernes Sognekommune i 1902 blev indlemmet i Københavns Kommune.

Var der ikke noget om, at "PET" Politiets Efterretningstjeneste en overgang havde kvarter på Amager på Hørhusvej?

I Københavns Lufthavn har man sin egen politistation. Dengang, der var noget, der hed Tårnby Politikreds med egen station, havde man midt inde i Tårnbys politikreds en station, der fra 1972 var betjent af Københavns Politi. Sådan er der så meget.

Tårnby Politi lå sidst på Kamillevej ved Tårnby bibliotek, men stationen blev nedlagt for flere år siden. Forstået på den måde, at publikum ikke mere kunne henvende sig. Kunder blev henvist til at tage en tur til nærmeste døgnvagt, der ligger på Københavns Hovedbanegård.

Politi på Amager - Dines Bogø
24. april 2013. Tårnby Politistation opført i 1988. Lukket for publikumbetjening fra 2014. Måske åbner man igen på deltid i 2021? (Foto: Dines Bogø).

I helt ældre tid lå Tårnby Politistation fra 1931 på Amager Landevej ved Tårnby Rådhus og i endnu ældre tid lå stationen i Kastrup på C.M. Larsens Allé.

Politi på Amager - Dines Bogø
Området ved Korsvejen i 1949. Tårnby Politistation, der er opført i 1931 på Amager Landevej 78, er markeret i gul cirkel. På marken skråt bag ved på den anden side af Landevejen lå Tårnby Politistation i 1988-2014. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

I Dragør havde man landbetjente både i Dragør og i Store Magleby. Under besættelsen havde man en større politistation på Dragør skole. Der var desuden kystpoliti flere steder på Amager (København, Kastrup og Dragør).

Politi på Amager - Dines Bogø
Hele mandskabet (ca. 30 CB?er og 3 politibetjente) samlet på "Understation Dragør". I årene 1940-44 var der udstationeret betjente i Dragør fra Tårnby Politistation. De havde 10 værnepligtige til hjælp på hver vagt. CB-betjente (Civilbeskyttelse) blev ofte omtalt som "Føl", når de gik sammen med en politibetjent. CB-værnepligtige var også tilknyttet hospitaler, brandstationer m.v. (Foto: Museum Amager / Historisk Arkiv).

Der har været flere politistationer på Christianshavn og i Kurlandsgade 4 i Sundby. Samtidig med stationen i Strandgade 26 på Christianshavn var der en politivagt i Murciagade 4 i Sundbyøster.

Politi på Amager - Dines Bogø
"Politistation 4 fra 1892-1923": Strandgade 26. (Foto: Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv).

Da stationen "Under Elmene" åbnede i 1923 lukkede Strandgade og Murciasgade.

Politi på Amager - Dines Bogø
1923. Man er stolt af, at kunne åbne den nye "Station 4". Andelsboligforeningen "Amagerbro" har netop åbnet deres afdeling "Kongedybet" og politiet er en af de første lejere på adressen Under Elmene 7.Igen politi på Amager


Nu genåbner Københavns Politi en publikumsbetjent station nogle timer om ugen på Amager. Måske i bygningen på Kamillevej i Kastrup?

Politi på Amager - Dines Bogø
1940. Dragør "understation", som politivagten officielt hed. Kontoret var placeret i kælderen under den grå bygning på Dragør Skole, Vestgrønningen 9. Tre selvstændige telefonlinier. Hjælpestation kunne kaldes på tlf. Dragør nr. 143. Politiet havde desuden to hemmelige nr. Dragør nr. 320 og 552. Senere fik man yderligere en direkte telefonlinie til Statens Civile Luftværn, der havde en sekundær kommandostation på Teknisk Skole, Tårnbyvej 5. Stationen var døgnbemandet med 10-12 mand. (Foto: Museum Amager / Historisk Arkiv).

Jo, men er der ikke også noget med, at Politiet Ryttersektion er på Amager? I ældre tid var der stalde i Vester Voldgade, på Christiansborg og på et tidspunkt også sammen med Politihundetjenesten på Artillerivej.

I nyere tid har Rigspolitiet lejet staldplads skiftende steder på Sydamager til politiets heste.

Om der ændrer meget, at der åbner en politivagt med adgang for publikum nogle timer på Amager, vil tiden vise.

Politi på Amager - Dines Bogø
1935. Tårnby Politistation på Amager Landevej 78. I baggrunden skimtes krydset "Korsvejen". Bygningen er nedrevet og erstattet af P-pladser. (Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv. B1191).