Nordfronten - Christiansholmlinien......Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt Gentofte: Generelt .... Dines Bogø ...... Christiansholms Batteri .... Dines Bogø ...... Hvidøre Batteri


Christiansholmslinien består af Christiansholms Batteri, Hvidøre Batteri og nogle permanente jordværker.


Blanding af gl. og nyt kort.


1888. Eksproprieret areal.


Anlæg 1888-1892. "Østre jordværk" med 4 x 15 cm kanoner.


Fra 1922 blev området udstykket. Nuv. Emiliekildevej 31 indtegnet. Del af opr. "Østre jordværk" med 4 x 15 cm og 2 x 9 cm kanoner (længere mod øst).


1910. Broen over Emiliekildevej.


Forrådsmagasin Hvidørevej 49 ved Ordrupvej. Opgang og indkørsel til villa nr. 49.

På hver side af Christiansholms Batteri ligger jordværkerne. I den østlige del af "Østre jordværk" ligger Hvidøre Batteri ud mod Strandvejen. I den vestlige del ligger "Gasværksanlægget" (bl.a. på Hvidørevej 49).