Middelgrunds Fortet, Øresund....................Webmaster: Dines Bogø

Sydfronten genereltTømmerkister til Middelgrund Fortet i Tuborg Havn. Foto udlån af Tøjhusmuseet.


Under anlæg august 1892.

.. Besøg 4. juni 2017. I Besøg 4. juni 2017. II

Middelgrund Fortet set fra nord, 29. juni 2006