Kastrup Lufthavn fra 1925 - Københavns Lufthavn fra 1939

Lufthavn - generelt ... Dines Bogø ... Kbh. Befæstning - generelt

Amager Fort


Mange år før der var tænkt på en lufthavn på Østamager, arbejdede Krigsministeret med planer om at etablere et fort i den sydlige del af Kastrup op mod St. Magleby kommune.

"Amager Fort" var planlagt opført i det nuværende "Syd-område". Fire grunde (markeret på kortet) var i slutningen 1800-tallet købt til formålet.

Yderst til højre nederst på kortet se Drogden Batteri mellem de senere veje Skansevej og Gerdsvej.

Nordligere ved kysten ses Krudthus 5 fra 1780. Nedrevet 1948-49.

Forsyningsvejen "Krudttårnsvej" langs Østkysten af Amager stopper ved Krudthus 5.

Krudthus 6 og 7 i Store Magleby blev forsynet via Amager Landevej, Møllevej og den sydlige nuværende Krudttårnsvej.