Genoptaget ønske om en kystvej........Webmaster: Dines BogøLufthavnen: Generelt ... Dines Bogø ... Kystvejen: Generelt


Den gamle kyststi langs lufthavnen


Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
6. august 1935. Kyststien, som civile kunne benytte. Her ud for den oprindelige del af Lufthavnen. Til venstre ligger terminalen, kaldet "Træslottet" opført i 1925. Foran ses "Hammers Restaurant" og i baggrunden skimtes brændstofbeholdere på Kastrup Havn. (Foto: Erik Johansen).

Adgang øst om Københavns Lufthavn blev lukket i april 1940. Efter besættelsen ønskede man stien genåbnet og helst en rigtig vej.

I avisindlæg fra 1945 kan man læse om ønskerne. Samtidig myndighederne argumenter for, at netop sådan en vej aldrig nogensinde vil blive anlagt.

Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn Kystvejen - Dragør - Københavns Lufthavn
1945. Indlæg i Dragør Tidende og Amager Bladet. Argumenter for og imod en vej øst om lufthavnen.