2. Redan, Holmen. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Besættelsen - generelt Holmen - generelt .. Dines Bogø .. Artikel: Amager Bladet


Christianshavns Enveloppe (lav forvold omkring en fæstning) er et nu nedlagt forsvarsanlæg, der blev etableret i forbindelse med Christianshavns Befæstning. Det blev anlagt 1779-1791 ud mod Amager og bestod af 10 små pileformede fremspring, såkaldte "redaner".

I flere af de små fremspring (redaner) blev der opført ammunitionsdepoter, bl.a. i 2. Redan. Denne redan er senere blevet kendt i forbindelse med Besættelsen.


I 1946 blev der på 2. Redan opført et mindre skur, der blev anvendt i forbindelse med de 30 henrettelser, der blev foretaget i København indtil 1950. Bagerste langside af skuret bestod af løse planker, der kunne udskiftes efterhånden, som de blev ødelagt af skud.I bogen "Udflugt til Fortiden" er stedet angivet forkert.

10 udpegede politifolk stod for henrettelserne, der blev overvåget af fængselspersonale, en præst og en politikommandør.

Henrettelsespladsen var oplyst af to medbragte projektører. Politiets halvdelingsvogn med den dødsdømte, fire vagter, læge og præst samt, to patruljevogne med politifolk og statsadvokatens vogn var parkeret ved ammunitionsdepotet. Lastvognen med kiste og to assistenter var parkeret i ammunitionsdepotes gård.

En tilsvarende henrettelsesplads var indrettet ved Viborg på et militærareal i Undallslund. Her blev 16 dødsdømte skudt. Begge anlæg blev fjernet i 1950 efter sidste henrettelse.


Krak Luftfoto - 2. Redan
2. Redan set mod øst. Øverst på den anden side af kanalen skimtes haveforeningen Strandlyst.
Fundament til skuret og stien, hvor politifolkene stod. Fotos er taget 2004-2007.
Ammunitionsdepoter er opført i 1781. Ved henrettelser holdt lastvognen med kisterne i gården. Ved kanalen var der en bro. Her hentede man det vand, der skulle bruges til rengøring af skuret. Fotos er taget 2004-2010.Kilder til fakta:


Frank Bøgh: De dødsdømte.
Helge Stub: I politiets tjeneste.
Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen.


Maj 2012: "Kunstudstilling"