Høveltegård, Allerød/Birkerød.... Dines Bogø ...Webmaster: Dines BogøRudersdal. Generelt Høveltegård. Historisk Besættelsen 1940-45 ......... Dines Bogø ... 2. juni 1944. Klip fra film 2. juni 1944. Råfilmen Schalburgkorpset: Generelt


Høveltegård opføres


Høveltegård - Dines Bogø
Høveltegård ca. 1944. Farvelagt sort/hvidt foto. Bygningen omdøbt til C.F. von Schalburgs Hus.

1917-19 blev nuværende Høveltegaard opført af arkitekten Bent Helweg-Møller til erstatning af tidligere bygninger.

Høvelte Avlsgård blev opført i 1923 (senere Gammel Motorgaard). De bygninger blev næsten alle nedrevet i 2012.

På 320 tdr. land, der havde tilhørt gården, blev der i 1910-12 vest for Amtsvejen opført en kaserne. "Lejren ved Høveltegaard". De fleste bygninger blev nedrevet i 1998.

6. juli 1943 solgte grosserer Elias Lunding Høveltegaard til firma: "A/S Ejendomsselskabet af 19. Juni 1943" for 110.000 kr. Måske vidste Lunding ikke, at ejendommen skulle afvendes bl.a. til skole for Schalburgkorpset?

Tilsyneladende var det direktør Niels Jørgen Oluf Jensen kaldet "Ebbedal", der havde forhandlet med tyskerne om Høveltegård. Tyskerne sagde, at de søgte en større ejendom til officerer og enker efter soldater faldet på Østfronten.

"Ebbedal" forklarer efter besættelsen, da han står anklaget for flere tyskvenlige forhold, at efter han havde været involveret i forhandlinger om ejendommen, blev ejendommen kort tid efter købt af et konsortium.Schalburgkorpset & HIPO Korpset


I 1943 var det mandskab til Schalburgkorpset, der blev uddannet på gården. Fra 1944 var det også uddannseslsted for HIPO.

Fra foråret 1945 blev bygninger anvendt til lazaret for sårede soldater. En del var fra tyskbesatte lande.

Efter besættelsen blev Høveltegård en periode anvendt til indkvartering af civile flygtninge fra det østlige Tyskland, der fra februar-maj 1945 var kommet til Danmark.

Høvelte - Dines Bogø
Sommeren 1945. Man ser stadig de mange skyttegrave både ved Høvelte Kaserne og ved Høveltegård. Gul ring markerer placering af "Mindehøj for Schalburgkorpset". Indviet 2. juni 1944.

Høveltegård. Arkivfotos

Mindehøj


Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
Mindehøj indviet ved stort arrangement 2. juni 1944. Sten, der var udført af den kendte stenhuggermester Peter Schannong (1869-1950) og jordanlæg fjernes primo september 1945. Se avisreportage her. (Foto via Lars Larsen og Frihedsmuseet.

Gruppefoto fra venstre mod højre:
1: Werner Best - 2: Gottlob Berger - 3: K. B. Martinsen - 4: ukendt - 5: Bruno Boysen - 6: Erich Spaarmann - 7: Werner Blessau.

Værnemagtens referat (læs det her) via Ritzaus Bureau, som aviserne blev tvunget til at gengive ordret.Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
2017. 2. juni 1944 indviede man en "Mindehøj" på Høveltegård. Mindehøj blev fjernet i september 1945. Foto til venstre er taget af Jørgen Smith Fehmerling er taget fra samme position, hvor man ovenfor ser Best, Hanneken og Boysen gå mod Mindehøjen.

Efterfølgende har der periodevis været noget usikkerhed om, hvor "Mindehøjen" helt præcis lå. Men området er der ikke mere tvivl om.Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
Propagandafotos fra perioden 1943-45.

Høvelte - Dines Bogø Høvelte - Dines Bogø
Foto af C.F. von Schalburgs Hus fundet i arkiv. Gengivet i Billed Bladet 20. november 1945.Mindehøjen fjernes


Høveltegård - Mindehøj
Primo september 1945 skriver flere medier, at nu fjernes mindehøjen.

Men allerede den 20. august 1945 havde Frederiksborg Avis skrevet, hvad der var sket med mindehøjen.

Modstandsbevægelsen havde talt om, at sprænge anlægget, men det ville beskadige de nærliggende bygninger.

Så man nøjes med at fjerne bogstaverne fra stenpladerne. Det passer også meget godt med at pladerne eksisterer på foto fra september 1945 og højen ser ubeskadiget ud.

Flere nævner, at de i samlerkredse har set de bogstaver, der blev fjernet fra stenene.

Stenhuggerfirmaet P. Schannong, der leverede sten og inskriptioner, tilbyder uden beregning af fjerne stenene.

Ekstra Bladet mener, at det var mere passende, at hr. Hans Peter Schannong, skulle give afkald på den fortjeneste han havde på arbejdet i 1944.Bunkeranlæg vest for Høveltegaard


Høveltegård Høveltegård Høveltegård Høveltegård
Et større bunker er tilsyneladende opført 1944-45. Placering og nyere optagelser. (Fotos: Jan Schmock).Hvor var indkørslerne?


Høveltegård Høveltegård Høveltegård
Der var en indkørsel ved A med port. Ved indkørsel B var der ikke port. Var der i 1944-45 en port med jernlåge ved C eller D?. Foto fra 10. marts 2018 viser punkt A. Yderst th. foto (korrigeret) udlånt af Allerød Lokalarkiv. Maj 1945. Punkt B.

Høveltegård Høveltegård Høveltegård Høveltegård
Tre fotos via Jan Schmock. Foto th. med tre vagter er ret kendt, men tvivl om fotos er er fra punkt C eller D?Krigsministeriet (Hærens Bygningstjeneste)


1. maj 1946 købte Krigsministeriet ejendommen af A/S Ejendomsselskabet af 19. Juni 1943 i Livkidation. Prisen var stort set den samme som ved salget i 1943.

I 2017 er Høveltegård hjemsted for Forsvarsakademiet, Center for Digital Forvaltning.

Fra 1946 til 1961 har der været Militærpolitiskole på stedet og fra 1951 til 1992 har der også været sergent- og konstabelskole samt signalskole.
Høveltegård, 2018 ......... Dines Bogø ... Gartners beretning om 1945