Dragør Fort - Prins Knuds Dæmning indvies 1953

Dragør Fort - generelt Udsnit af større samling fotos taget af værnepligtig kystartillerist.Prins Knuds Dæmning indvies 27. april 1953.Nationaltidende, tirsdag den 28. april 1953.Eksempler fra serien. Dæmning til fortet indvies af tronfølgeren og gemalinde, som der står i aviserne dagen efter den 28. april 1953.
Fotoserie I fra 1953 ... Dines Bogø ... Fotoserie II fra 1953