Bompenge på AmageriiiiiiWebmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Dragør Avis 23. januar 2007.


Papirudgave af artiklen Dines Bogø
1912. Bomhus og bomstang på Amagerbrogade, set mod nord. I midten Vor Frelsers Kirkegård. Til højre ligger Sundby Boulevard, der i dag hedder Prags Boulevard. (Foto fra bogen "Amager Før og Nu).

Det er nu over 90 år siden, at bompengebegrebet blev afskaffet på Amager.

Oprindelig, da Sundby var en del af Tårnby Kommune lå kommunegrænsen mellem Tårnby-Sundby og København ved nuværende Prags Boulevard og her betalte man vejskat.

Prags Boulevard
Det var ved stadsgrænsen man havde anbragt bommen. Her blev den stående, da Sundby blev en selvstændig kommune i 1896. Selvstændigheden varede kun til 1. januar 1902, hvor det selvstændige Sundby blev indlemmet i Københavns kommune. Så københavnerne har altså i en kortere årrække prøvet at have et bompengesystem inde i deres egen kommune. I 1901 blev Valby og Brønshøj indlemmet i Københavns Kommune.

Det forlyder, at Amagerbønderne forsøgte at undgå bomafgiften ved at køre via Langebro, da denne i 1700-tallet var blevet så bred at vogne kunne passere. Tilsvarende forsøgte man at køre ad den nyanlagte Amager Fælledvej til Knippelsbro uden om bommen på Amagerbrogade.

Bommen nedrives
Den 31. marts 1915 blev bommen nedrevet og dermed var der fri bevægelig. Det var ikke kun på Amagerbrogade, der havde været en bom. Fænomenet med "Vejskat" var også kendt f.eks. på Roskildevej, Strandvejen og Lyngbyvej.

Bompenge i nyere tid
Selve begrebet med at opkræve bompenge eller vejafgifter var i 1800-tallet et udbredt fænomen. Man skulle have betalt for anlæg af nye veje. I dag støder man på opkrævning af bompenge bl.a. på de franske og italienske motorveje.

I nyere tid har man også indført skat for færdsel ind og ud af Oslo, London og Stockholm. Det sidste har næppe ret meget at gøre med anlæg eller forbedring af veje.

Bompenge på Amager
Københavns overborgmester udtalte som noget af det første efter tiltrædelsen, at der er for mange biler i København. De forurener, sagde Ritt Bjerregaard. Om hun forestillede sig en "ringmur" omkring hele Københavns Kommune forlyder der endnu ikke noget om. Hvis der indføres skat på færdsel ind og ud af København er borgerne i Tårnby og Dragør ekstra dårlig stillet. Man kan ikke komme til og fra Sjælland i bil eller bus fra de to kommuner uden at passerer Københavns Kommune. Jo man kan tage via Øresundsbroen over Sverige til Helsingborg/Helsingør!

Tilsvarende vil alle fra Sjælland der ønsker at benytte Øresundsbroen eller Københavns Lufthavn skulle krydse Københavns Kommunegrænse!

Tårnbys borgmester kunne drille tilbage ved også at indføre bompenge. Det kunne da genere københavnertrafikken til bl.a. Lufthavnen og Sverige.

Men så galt går det måske ikke, da alle borgmestre på Amager lige i øjeblikket har samme partifarve. Man kan vel næppe forestille sig en vejskandale igen som den med Otto Baches Allé, forbindelsesvejen ved Vestamager Metrostation i Ørestad?

I Stockholm blev der i januar 2006 indført vejskat som et forsøg. "Forsøg", der laves under et eller andet påskud, der giver ekstra penge i en offentlig kasse, har det med at blive permanent.

Dines Bogø
Hvad kan der ske, hvis de to socialdemokratiske borgmestre på den nordlige og miderste del af Amager opsætter "bomme" ved deres kommunegrænser?

På kortet er grænserne mellem de tre Amagerkommuner trukket op med sort streg. Som man kan se ligger alle 4 broforbindelser til/fra Sjælland i Københavns Kommune. Selve Kalvebodbroen ligger fysisk i Tårnby.

Motorvejen til Kalvebodbroen er en statsvej, så måske kan man komme fra Amager til Sjælland den vej uden afgift til København, men nøjes med afgift til Tårnby.

Skal man så betale "bompenge", hvis man kører fra motorvejen for f.eks. at komme til Fields eller Bella Center, der ligger i Københavns Kommune? Er det kun lastvogne, busser og andre dieselvogne der skal betale "forureningsafgiften", "trængselsafgift" eller er det alt kørende undtagen pedalkraft? Må borgerne på Frederiksberg finde sig i, at de ikke kan bevæge sig motordrevet uden for kommunen uden de skal betale bompenge til København?

I lokalbladet "2770" fra 9. januar 2007 fremgår det, at der allerede har været flere møder mellem Ritt Bjerregaard og Henrik Zimino. Man kunne få den tanke, at evt. bompenge skal kanaliseres over til kollektiv trafik på den nordlige og miderste del af Amager. (Kort over Amager 2005, Forlaget Din Bog).


Artikler - generelt