Kastrup Lufthavn fra 1925 - Københavns Lufthavn fra 1939Den nye Kystvej 2003. Asger Larsens tale

Lufthavn: Generelt ... Dines Bogø ... Kystvejen: Generelt


Borgmester Asger Larsens tale ved åbning af Kystvejen 20. november 2003.I dag er en god dag for Amager i almindelighed og for Dragør i særdeleshed. Samtidig er det en historisk dag.

Historisk for med Kystvejens åbning taler vi jo faktisk om en genåbning. Under krigen lukkede besættelsesmagten nemlig kystvejen – formentlig af sikkerhedshensyn. Når den har været lukket siden skyldes det andre sikkerhedshensyn – nemlig lufttrafikken. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Lufthavnen for den store velvilje I har vist for at løse sikkerhedsproblemerne – bl.a. omkring redningshavnen og for det gode samarbejde om at få vejen genåbnet.

En god dag for Amager i almindelighed, fordi vi med Kystvejens åbning nu får bundet Amager endnu tættere sammen. Ikke mindst til gavn for øens erhvervsliv. Og en god dag i særdeleshed for Dragør da vi med åbning af vejen får vores anden forbindelsesvej direkte til motorvejen med gevinster i form af kobling til lufthavn, tog station og i år 2007 metroen. Samtidig får Dragørs flere tusinde pendlere til City, syd eller vest for København et attraktivt alternativ. Vi forventer en aflastning af Englandsvej på 20-25 %. Og samtidig forbedres trafiksikkerheden, da den tunge trafik til Lufthavn Syd flyttes fra boligområder i Dragør til Kystvejen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Amtet for velviljen og den positive indstilling til at forbedre Amagers trafikforhold – for bilerne, for den kollektive trafik og for cyklisterne.

Det har været et utroligt fint og flot samarbejde som har fundet sted mellem Københavns Lufthavne, Københavns Amt og Dragør Kommune.

Der hersker næppe tvivl om, at netop åbning af dette vejstykke vil få utrolig stor betydning for Dragør og det sydlige Amager.

Nu venter vi jo så på den sidste markante forbedring, nemlig åbning af Otto Baches Alle ved Kongelundsvejen som tilslutning til Ørestads Boulevard og motorvejen ved Ørestaden. Det har Dragør desværre ikke den store indflydelse på. Men når det sker, så vil borgerne i Dragør og på Amager opleve endnu en trafikal lettelse. Og jeg håber det vi ske i nær fremtid.

Jeg vil hermed give ordet til vores Amts Borgmester Vibeke Storm Rasmussen som vil foretage den officielle åbning.

Tak.