Kastrup Lufthavn fra 1925 - Københavns Lufthavn fra 1939

Lufthavn - generelt

Hvilken bane blev anlagt først?


Var det bane 04/22 eller bane 12/30 (dengang 13/31), der blev anlagt juli-december 1941?Flere mundtlige beretninger nævner skiftevis de to baner som den første bane. En engelsk rapport fra marts 1945 angiver, at det var bane NW/SE, der blev anlagt først.

Det var altså bane 13/31, nuværende bane 12/30.


Københavns Lufthavn 1946. Bane 13/31 skiftede navn til bane 12/30 i 1949.

Af dokumenter fra "Ministeriet for Offentlige Arbejder" fremgår det at bane 13-31 var klar december 1941.


Se mere om banerne ... Dines Bogø ... Se endnu mere om banerne