Kastrup Lufthavn fra 1925 - Københavns Lufthavn fra 1939

Lufthavn - generelt

Foto bl.a. fra CPH-Internetside