Kastrup Lufthavn fra 1925 - Københavns Lufthavn fra 1939


Webmaster: Dines Bogø Lufthavn - generelt

En beretning, der skulle stamme fra noter skrevet af lufthavnschef Leo Sørensen og flyvejournalist Povl Westphall.

Landingen er ikke nævnt i andre kilder og det har ikke været muligt indtil nu, at finde den omtalte flyvning i britiske arkiver.

Wing Commander North. 5. maj 1945 kl. 09.30


Flere fagfolk er lidt i tvivl om beretningen kan være rigtig. Kilder undersøges fortsat.

Fire Spitfire flyver over lufthavnen. Forsvinder et kort øjeblik og kommer så tilbage fulgt af et Dakota-fly.

Alle fem fly lander i Københavns Lufthavn. Af sikkerhedsmæssige grunde benytter de ikke en af betonbanerne, men lander i græsset.

Wing Commander North er landet med fuldmagt fra Feltmarskal Montgomery til at overtage lufthavnen.

Den lille britiske fortrop skal sikre at tændingssystemet, der kan aktivere de udlagt sprængbomber i banerne, bliver afbrudt. Således, at der klar, når General Richard Henry Dewing skal ankomme senere på dagen.General R.H. Dewing. 5. maj 1945 kl. 16.325. maj 1945. RAF-maskinerne over Kirkevej. Midt i billedet set 3. Bondegård (Glistrups nu nedrevne gård), Kirkevej 59.


5. maj 1945. RAF-maskinerne i Københavns Lufthavn. De 20 Dakota-maskiner var ledsaget af et større antal spitfire-jagere.


5. maj 1945. Dewing og hans stab modtages. "Den tyske lufthavnschef Oberst Bronn overgav lufthavnen til Dewing". Meget usikkerhed om, hvilke tyske officerer, der modtager Dewing. Bronn er det ikke.

Københavns Lufthavn
Efterfølgende kørte en kortege på 30 vogne ad Amagerbrogade til København. Mange havde taget opstilling langs ruten, da det var rygtedes, at nu kom englænderne. (Politiken omtaler den jublende modtagelse kortegen fik gennem byen).

Amagerbrogade - RAF - Københavns Lufthavn Amagerbrogade - RAF - Københavns Lufthavn Amagerbrogade - RAF - Københavns Lufthavn Amagerbrogade - RAF - Københavns Lufthavn
Amagebrogade 5. maj 1945 ca. 17.30. (Foto udlånt af Flemming Lamberth).