Befrielsesdagene på Amager. Del 2.......Webmaster: Dines BogøArtikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 6. maj 201412. maj 1945. Feltmarskal Montgomery
12. maj 1945 ankom Danmarks befrier feltmarskal Montgomery kl. 11.30 til Københavns Lufthavn i Kastrup. Efterfølgende kørte han til Amalienborg. Hjemturen, der også formede sig som et triumftog, var flere timer forsinket. Først kl. 17.40 lettede feltmarskallens Dakota-maskine eskorteret af Spitfire-jagere.I samarbejde med det genetablerede politi skulle man indbringe "tyske sympatisører", hvis navne var opført på udleverede lister. Som i det øvrige Danmark blev der anholdt langt flere end der var anført på listerne.

I første omgang blev de anholdte indbragt til lokale kvarterer, derefter hurtigt overført til afhøring på Peter Vedels Gades Skole. Hvis anholdelsen var åbenlys ubegrundet blev de straks løsladt ellers overført til internering i Sundby Idrætsspark.Paraderne og festerne


I enkelte situationer blev modstandsfolk sat til at eskortere de tyske kolonner, der marcherede væk fra Amager.

Luftwaffe-personel fra Københavns Lufthavn blev samlet i Værløse, medens Hær og Krigsmarine gik direkte mod Roskilde.

Amagerbrogade, Tyske tropper. Maj 1945.
De tyske tropper skulle marchere til Korsør, hvor de efter overfart skulle fortsætte fodrejsen tilbage til resterne af "Det tredje Rige". En kolonne passerer her 7. maj 1945 "Frugtforretningen Dragør", Amagerbrogade 153 over for Sønderbro Apotek.

De tyske soldater fik lov til at beholde deres håndvåben under hjemmarch, hvilket styrede moralen og forhindrede overgreb.

AMPA, Vermlandsgade, 9. maj 1945.
Da Rigsdagen blev åbnet den 9. maj 1945 skulle mandskab fra Amager være med til at danne espalier på kongens rute. Inden marchen over Langebro til Holmens Kanal måtte mandskabet træne i eksercits. Her øver man sig i Vermlandsgade ud for Christianshavns Brandstation.Ebbe Rode, Sundby Idrætspark, 13. Maj 1945.

D. Bogø
Ved et stort anlagt stævne i Sundby Idrætspark den 13. maj 1945 hyldede mange talere Den danske Modstandsbevægelse.

En af talerne var den allerede dengang folkekære skuespiller Ebbe Rode (1910-1998).

Han var gået ind i Den danske Brigade i Sverige og var kommet til København med sit panserværnskompagni ugen før.


Mandskabet i modstandskompagnierne havde fået en nødtørftig våbeninstruktion, men da man skulle deltage i paraderne 9., 12., 13., og 20. maj, måtte der også indøves lidt eksercits.

I midten af maj 1945 blev mange hjemsendt, så de kunne passe deres almindelige arbejde. Værnepligtige CB-folk (Civilbeskyttelse) samt politi og senere genindkaldt danske soldater, overtog vagtopgaverne.

Freden sænkede sig over Amager og befolkningen kunne tage del i de store og mindre arrangementer, der fulgte i løbet af sommeren, da RAF flyttede ind i lufthavnen.