Tømmerup Kro - en ramme om mange erhverv
Webmaster: Dines Bogø


Del 2 af 2Artikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 8. april 2014Købmand og andre virksomheder

Konservativ Ungdom i Store Magleby manglede i slutningen af halvtredserne egnede lokaler til mødeaktiviteter. Man kiggede også på Tømmerup Kro, der var til salg for 60.000 kr. KU valgte dog at købe en grund i Store Magleby, hvor man opsatte en større bygning, der blev købt af SAS.

Tømmerup Kro - Dines Bogø
Ejendommen "Enigheds Værn" opført 1898. Postkort fra omkring 1909 er udlånt af Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv.

Tømmerup Kro - Dines Bogø
Hos Johs. Scharf er der ca. 1915 kjöbmandshandel, restauration, selskabslokaler og telefoncentral "Magle".

1. februar 1959 overtog Connie og Børge Hansen Tømmerup Købmandshandel. Alle kakkelovne i bygningen blev fjernet og der blev indlagt centralvarme.

På det tidspunkt var der også en nærliggende købmand i Tømmerup Stræde og lidt sydligere købmænd i Ullerup og Viberup.

I bagbygningen var der røgeri. Når "Røg Peter" var i aktivitet var man ikke i tvivl. Da røgeriet blev nedlagt blev bagbygningen ombygget til beboelse.

På 1. salen i hovedbygningen var der i mange år selskabslokaler. Men periodevis har der også været værksted, hvor der blev fremstillet materialer til boblehaller. "Familie Journalen" blev en overgang fremstillet her og der har været et mindre avistrykkeri.

Tømmerup Kro - Dines Bogø
1971. Købmand og Møbelpolstrer. Der var en periode indrettet klubværelser på 1. sal, hvilket fik flere lokale til at mene, at der måske foregik noget utugtigt, fordi der kom og gik så mange forskellige!

I begyndelsen af halvfjerdserne anvendte en møbelpolster lokalerne. Der blev lokalt på et tidspunkt talt en del om den livlige trafik til og fra bygningen. Man var næsten sikker på, at der måtte foregå noget utugtigt i ejendommen. Men der var bare indrettet klublejligheder på 1. sal.Rengøringsfirma, selskabslokaler og nu revision

Købmandsbutikken blev lukket i 1974. Fra nyere tid husker de fleste, at et større rengøringsfirma havde kontor i bygningen og Grethe Sørensen havde lejet 1. salen, hvor der igen var indrettet selskabslokaler.

Tømmerup Kro - Dines Bogø
I slutningen af forrige århundrede var der igen selskabslokaler i den gamle kro. Sirenen på taget, som man ser på flere fotos, er genopsat under den kolde krig. Under besættelsen var sirenen monteret på et træstativ. Sirenen blev nedtaget for ca. 20 år siden.

I 2002 købte et af Amagers største revisionsfirmaer den gamle kro. Revisor Lennart Gutfelt har nænsomt sørget for renovering af både hovedbygning og baghus af den over hundrede år gamle bygning. Stedet med de mange aktiviteter, der "ligger tæt på Amagers geografiske midtpunkt".

Tømmerup Kro - Dines Bogø
Kort tid efter, at revisionsfirmaet i 2002 var flyttet fra kontoret ved det gl. vandtårn i Tårnby, så bygningen stort set ud, som vi kender den i dag.