Tømmerup Kro - et centrum på Amager. ... Webmaster: Dines Bogø


Del 1 af 2Artikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 25. marts 2014Tømmerup Kro
Kjöbmandshandel og mejeri. (Foto udlånt af Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv).

Vil man finde Amagers nuværende geografiske centrum kan man med "lidt god vilje" sige, at det er et sted på Englandsvej omkring Tømmerup Kro.Landhandel, kro og telefoncentral

Bygningen "Enigheds Værn", der blev opført i 1898 ligger på Tømmerupvej 75. Oprindelig en blandet landhandel, men allerede i begyndelsen af forrige århundrede blev der indrettet kro i stueetagen. I bagbygningen var der mejeri i mange år.

I 1910 etablerede K.T.A.S. "Central Magle" i ejendommen. Den lille telefoncentral havde fra starten fire år før været installeret hos smedemester Svenningsen lidt nordligere.Centrum i Tømmerup

Den centralt placerede bygning blev samlingspunkt for beboerne i Tømmerup. Tøndeslagning foregik i mange år foran kroen.

I 1914 ved udbruddet af I. Verdenskrig blev der bygget en forsvarslinje fra kyst til kyst midt hen over Amager (Tømmerupstillingen). Linjen lå fra Ryumgårdvej i vest, syd om Tømmerup By og den sluttede mod øst lidt syd for det krudthus, hvor Hammer senere indrettede restaurant. Det er i dag et sted vest for Cargo-området ved Kystvejen.

Tømmerup Kro - Sikringsstyrken
1906: Tømmerup Kro markeret med rød ring. Kongelundsvej, Englandsvej og 04-22 banerne er indtegnet. "Tømmerupstillingen", der også er indtegnet, blev anlagt for 100 år siden.

Tømmerup Kro, der lå tæt ved den nye forsvarslinje, fungerede som en mindre kommandocentral. Flere officerer fra Sikringsstyrken var indkvarteret på kroen. Mandskabet lå i telt- og baraklejre på Sydamager og mange boede også i laderne på gårdene.

I 1916 besluttede Krigsministeriet at anlægge en ny forsvarslinje langs Amagers sydkyst. Åbenbart har man erkendt, at det er bedre at stoppe fjenden inden denne fik fodfæste på landjorden.

Forsvarsanlæggene langs kysten kan man stadig finde mange steder, men spor af anlæggene fra 1914-1916 er forsvundet, bl.a. fordi hele den østlige del af forsvarslinjen lå i den nuværende lufthavn. Gårdejerne ville også gerne have deres jord tilbage.Telefoncentralen flyttes

I 1924 ændrede K.T.A.S. på centralerne på Sydamager. "Central Dragør" på Stationsvej blev udbygget og 70 abonnenter fra "Central Magle" blev meget mod deres vilje overflyttet til "Central Dragør". Den nu halverede "Central Magle" blev samtidig flyttet fra kroen sydpå til Viberup til enkefru Ohlsen på Tømmerupvej 209.II. Verdenskrig og Englandsvej

Under sidste verdenskrig kom kroen igen til at ligge i "skudlinje". Efter at Luftwaffe havde udbygget Københavns Lufthavn, blev der opstillet et større antal antiluftskyts (FLAK) i og ved lufthavnen. En stilling var bl.a. opstillet lige nordøst for Tømmerup Kro.

Tømmerup Kro
Ca. 1942. Det er restauratør Carl Schmidt, der driver kroen under Besættelsen. Der var "Meldested" i bygningen. Her kunne man anmelde ulykker, hvis telefonnettet var blevet afbrudt. På grund af benzinrationering i den periode, har der næppe været travlt ved den Esso-pumpe, der ses ved indkørslen.

Vest for kroen blev der i 1944 bygget en civil beskyttelsesbunker af den runde standardtype. Når man i dag kommer sydfra ad Englandvej, kører man hen over fundamentet lige ud for "kroens have".

Da bane 04R-22L skulle forlænges i 1957 nord for St. Magleby, blev den sydligste del af Amager Landevej nedlagt. Forbindelse mellem Tårnby og St. Magleby foregik derefter primært ad den nye forlængede Englandsvej. Bunkeren fra 1944 blev fjernet og del af kroens jord blev eksproprieret i den forbindelse.