Sønderbro Apotek, København S. ..... Webmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 21. december 2013Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
I 1901 blev sporvognslinje 2 videreført fra Augustagade til den nye endestation "Sundby Remise" ved Parmagade. Bag hospitalet (opført 1905) ses daværende Skt. Annæ Kirke (1903-1935) og på Amagerbrogade 158 ejendommen med Sønderbro Apotek, der åbnede i 1904. (Postkort i Jørgen Aamands samling. Ca.1909).

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Postkort ca. 1906. Det er ejendommen Amagerbrogade 153 (opført 1904) man ser over for apoteket. Frugt- og grøntforening "DRAGØR", der stadig ligger i ejendommen, startede for mere end 80 år siden med at sælge kartofler fra det sydlige Amager. Den moderne vogn 105 blev sat i drift i 1901 og udrangeret 60 år efter. Motorvognen fortsatte sin tilværelse som sommerhus i Nødebo, Nordsjælland.

Når befolkningen på Amager for mere end 130 år siden skulle på apotek, måtte de en tur til Christianshavn. Først i 1882 åbnede Sundby Apotek (lukket i 1989) ved Sundby Kirke.

Indtil 1896 var Sundbyerne stadig en del af Tårnby Kommune. Der havde også været stærke kræfter, der arbejdede på, at der skulle ligge et apotek længere mod syd midt på Amager.

Der blev ofte oprettet lokale mediciudsalg inden etablering af et nyt apotek og i helt ældre tid kunne man købe medicin hos sin familielæge.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Postkort ca. 1910. Det er gavlen på Amagerbrogade 169-171 (opført 1902) man ser midt på postkortet. Helt til venstre bag markerne ses Sønderbro Apotek.Sønderbro Apotek

I 1899 søgte Pharmaceutisk Medhjælperforening om etablering af endnu et apotek i Sundbyerne. Sundby Apotek havde kun en omsætning på 40.000 kr. så den lokale embedslæge i Sundbyernes Kommune (1896-1901) mente ikke, at der var behov for endnu et apotek.

Da der igen 1902 blev undersøgt om behov for nyt apotek, var det selvfølgelig nu Stadslægen i København (efter kommunesammenlægningen), der skulle udtale sig. Indbyggerantallet i Sundbyerne var steget til 23.000 og mange nye store ejendomme blev bygget eller var planlagt langs Amagerbrogade helt ud til den nye remise.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Postkort ca. 1912. Det er ejendommen Amagerbrogade 153 (opført 1904) man ser over for apoteket. Frugt- og grøntforening "DRAGØR", der stadig ligger i ejendommen, startede for mere end 80 år siden med at sælge kartofler fra det sydlige Amager. (Postkort i Jørgen Aamands samling).

14. januar 1903 fik daværende apoteker i Vester-Skerninge ved Svendborg, Frederik Madsen, kongelig bevilling til at anlægge det nye apotek - Sønderbro Apotek på Amagerbrogade mellem Øresundsvej og Højdevej.

Apoteket skulle indrettes i en nyopført ejendom på Amagerbrogade 246 på hjørnet af Hans Bogbinders Allé. Tæt ved det nyanlagte kvarter, "Eberts Villaby", der bestod af 84 huse. I 1923 ændrede kommunen husnumre på hele Amagerbrogade og i dag er adressen 158.

Herman Ebert havde solgt grundstykket på sydsiden af Hans Bogbinders Allé til den katolske Sct. Ansgar Stiftelse. På grunden blev ejendommen med apotek og to lejligheder opført. På den resterende større grund samt tilkøbt jord blev Sct. Elisabeth Hospital opført og indviet i 1905.

Apoteker Frederik Madsen lejede bygningen af Sct. Ansgar Stiftelsen og først i 1950 blev ejendommen overtaget af den nytiltrådte apoteker.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
På sydsiden af Sønderbro Apotek ser man hospitalets endnu ikke færdiganlagte have. Apoteket var tegnet af arkitekt Emil Jørgensen, der også tegnede hospitalet ved siden af. Hermann Eberts dampsnedkeri leveret det fine inventar til apoteket. Reklameskiltet oplyser, at man på Amagerbrogade 210 (i dag nr. 130 hjørnet af Søren Nordbys Allé) kan få indrammet sine billeder. (Postkort i Jørgen Aamands samling. Ca.1910).14. januar 1904

Nøjagtig på årsdagen for den kongelige bevilling kunne apoteker Madsen åbne det nye apotek.

Farmaceutisk Tidende skrev en meget rosende omtale af det nye moderne apotek, bl.a. om det flotte "Offecin", selve ekspeditionslokalet med grøntmalet fyrretræ. I midten af lokalet findes arbejdsbord og skranken er lukket med plads til afvejninger, påfyldninger, papir m.v.

Tilsynsmyndigheder kiggede også forbi et par dage efter åbningen og udtalte om lokalerne, at de var hensigtsmæssigt og smukt indrettede og udstyrede.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Tv. Ved jubilæet i 2004 gengav apoteket en tegning af ejendommen, som den så ud 100 år før. Th. Receptkuvert fra apoteker H.V. Josephsen periode 1929-1939 udlånt af www.receptkuverter.dk.

Hvad mange måske ikke var klar over, var at apoteket var leveringsdygtigt i krystal-is helt frem til 1933. Det brugte man selv til afkøling, men kunderne kunne også købe, selv om det normalt var noget man købte i ismejeriet.

Frederik Madsen drev apoteket med stor dygtighed. På grund af det stigende befolkningstal i Sundbyerne og Tårnby, var apoteket allerede dengang et af de største i København.

Først i 1930 åbnede Tårnby Apotek. I 1937 fik Sundbyerne endnu et apotek på hjørnet af Oxford Allé (lukket 2008).

I trediverne var Sønderbro Apotek uddannelsesapotek og et af de eftertragtede. I midten af fyrrene blev provisor Henning Nørgaard ansat. Han var på apoteket i 40 år. Det er ikke første gang, at ansatte har været på apoteket i mere end 40 år. Farmakonomerne Elsebeth Pedersen og Karin Olsen blev begge ansat i 1971 og de er stadig særdeles aktive på apoteket.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Amatørfotograf Erik Johansen var 13. august 1933 på tur ad Amagerbrogade. Tv. Den ældre ejendom med aut. installatør H. Sørensen og manufakturhandel er opført i 1895. Den lave bazarbygningen ved Faxe øl depotvognen med urmager, ost og skotøj blev nedrevet omkring 1955. Th. Her har han gengivet apoteket og den lange lave bazarbygning fra 1923.Kaj Synnestvedt Nielsen


Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
I 1952 blev facaden ændret. Indgangen er nu ikke længere symmetrisk. Apoteket blev natapotek, hvor man gebyrfrit kunne få udleveret medicin på nyudskrevne recepter. En taxichauffør vækkede en nat den vagthavende. Han ville bare have vekslet en 100 kr. seddel. Han blev noget overrasket, da han kun fik 85 kr. tilbage. Dengang var natgebyr 15 kr. (Foto fra ca. 1957 udlånt af Flemming Lamberth).

Den nye apoteker pr. 1. januar 1950 var uddannet i 1922 og han havde været på flere apoteker i København. Han skrev mange fagskrifter, udarbejdede ny generel medicinfortegnelse til Lægeforeningen, var censor ved kandidateksamer m.v.

Det var også kort tid efter hans tiltræden, at apoteket blev fast døgnapotek for Amager. I Storkøbenhavn er der i dag desuden døgnapotek i Glostrup, Lyngby samt på Vesterbrogade ved Frihedsstøtten.

I de første 50 år var apoteket stort set ikke blevet ændret og apotekeren indledte en større tiltrængt ombygning. I den forbindelse fik ejendommen en lav tilbygning ind mod hospitalet.De seneste 40 år

I 1972-1974, under apoteker Jørgen Buur, blev apoteket igen kraftigt ændret. 1. salen kunne inddrages til apoteket, da man flyttede en lægekonsultation og lejlighed til 2. sal. I 1985 blev hele 2. sal indrettet til lægekonsultation.

Den oprindelige indgang var flyttet i 1950, men nu blev der etablerede to indgange og facaden blev genskabt med røde munkesten.

I Buurs tid blev der leveret tabletter til andre apoteker og ofte var det udenlandsk besøg på Amagerbrogade, da han var aktiv i flere organisationer herunder WHO.

Forholdene for nattevagten blev forbedret. Større vagtlokale med TV. Ved store TV-begivenhederne kunne man så konstatere, at når speakeren sagde godnat, steg antallet af henvendelser ved skranken.

45 personer var ansat på apoteket, da man i 1979 fejrede 75 års jubilæum. I dag er der mere end 100 ansatte og apoteket er flere gange blevet placeret blandt de 50 bedste virksomheder i "Danmarks Bedste Arbejdsplads".

Efterfølgeren Bodil Strøh (1983-2003) var kendt langt uden for Amager, da hun varetog en lang række tillidshverv inden for branchen. Bodil Strøh var aktiv i flere bestyrelser, også på Amager. Hun holdt mange foredrag og hun skrev talrige indlæg i dagblade og tidsskrifter.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
Ved ombygningen i 1972 blev der etableret to indgange til apoteket. (Foto fra 1999 udlånt af Flemming Lamberth).

I 1990 indførte man sammen med flere andre apoteker og læger elektronisk kommunikation. Omkring 1994 blev apoteket ombygget med en delvis selvbetjeningsafdeling. Halvdelen af 1. salen blev i 1995 indrettet til lægevagten. Lægevagten er i dag flyttet til lokaler tæt ved skadestuen på Kastrupvej.

Bodil Strøh var også fremsynet. Hun så fordelene i at samle en patients medicin i en 14-dages dosispakke, og man fik derfor installeret en doseringsmaskine på 1. sal.

Efter kort tids sygdom døde Bodil Strøh og i 2004 overtog Susanne Bendixen det 100 år gamle apotek.

I kælderen er der nu installeret "plukkerobotter" til at hente pakningerne, hvilket har givet apotekets kunder en langt bedre kundeoplevelse og er en stor forbedring for personalet. Sønderbro Apotek var et af de første apoteker, der fik de nu meget udbredte robotter.Efter de første 100 år

Susanne Bendixen har videreudviklet apoteket således, at det i dag er Storkøbenhavns næststørste apotek og det tredjestørste i Danmark. En eftertragtet arbejdsplads, hvor kunderne er i centrum. Apoteker Susanne Bendixen er aktiv i flere bestyrelser, herunder i Danmarks Apotekerforening.

Da man udvidede med en mindre tilbygning mellem ejendommen og den nærliggende bazarbygning sørgede man for, at den nye indgang var i niveau med fortov af hensyn til gangbesværede og kunder med barnevogne.

Hvad de færreste måske ved er, at når man vil chatte på www.apoteket.dk om medicin eller andre produkter, er det faguddannet personale på Sønderbro Apotek, der sidder ved tasterne og besvarer spørgsmål fra hele landet.

Sønderbro Apotek - Artikel ved Dines Bogø
2013. Amagerbrogade 158. Den sydlige indgang blev flyttet i 2005 til den nye tilbygning, hvor indgangspartiet ligger i niveau med fortovet.

Sønderbro Apotek - ekspedition
2013. Det moderne apotek med mange ekspeditionspladser og nem adgang i gadeplan. (Foto: Sønderbro Apotek).